Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin hoạt động đối ngoại

CĐ ngành Y tế HN: Tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với CĐ ngành Y tế Hải Dương

Ngày đăng: 23/03/2014 | 10:05:13

Ngày 20/3, tại Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã có buổi tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hải Dương.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Huy Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội; đồng chí Phạm Đức Hiệp, Ủy viên BCH Công đoàn ngành Y tế Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hải Dương. Tham dự hội nghị có đại lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và tỉnh Hải Dương; các đồng chí Ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và tỉnh Hải Dương.

Đây là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm của Công đoàn ngành Y tế các địa phương nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và chương trình hành động toàn khóa của Công đoàn ngành Y tế Việt Nam. Đối với ngành Y tế cả nước nói chung, năm 2013 được đánh giá là một năm hoạt động chuyên môn gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, một số ít cá nhân đã vi phạm quy chế chuyên môn, quy định về Y đức làm ảnh hưởng tới hình ảnh tốt đẹp của người Thầy thuốc chân chính, ảnh hưởng tới uy tín của ngành, gây dư luận không tốt trong nhân dân… Trong bối cảnh đó, bên cạnh những giải pháp cấp bách nhằm khắc phục những tồn tại, khuyết điểm do ngành Y tế đưa ra thì vai trò của tổ chức Công đoàn đã được khẳng định thông qua công tác động viên, chăm lo, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, giáo dục nhằm ổn định đời sống, tư tưởng cho cán bộ, CNVCLĐ.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được nghe đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và Hải Dương báo cáo khái quát và chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của hai địa phương trong những năm qua. Theo báo cáo, hiện nay Công đoàn ngành Y  tế Hà Nội đang quản lý 87 CĐCS với gần 20.000 đoàn viên CNVCLĐ, còn Công đoàn ngành Y tế Hải Dương đang quản lý 47 CĐCS với trên 7.000 đoàn viên CNVCLĐ. Trong những năm qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và Hải Dương đã xây dựng mối quan hệ gắn kết và thường xuyên tổ chức các hội nghị tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ…

Trọng tâm của buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận về vai trò của tổ chức Công đoàn thông qua việc thường xuyên tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, phù hợp với đặc thù ngành nghề. Với Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, năm 2013 đã tích cực, chủ động phối hợp với lãnh đạo Sở Y tế tố chức phát động triển khai các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nụ cười bệnh nhân - niềm vui người thầy thuốc”. Các nội dung thi đua, tiêu chí thực hiện của phong trào là công việc, nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày của mỗi cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong thao tác, thực hiện đều mang tính thiết thực, cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện… Qua một năm phát động phong trào đã dấy lên không khí thi đua sôi nổi, tích cực, sâu rộng, tác động trực tiếp làm thay đổi nhận thức và hành động của đại bộ phận cán bộ, CNVCLĐ. Đối với ngành Y tế Hải Dương, năm 2013 cũng là năm mà các phong trào thi đua cũng được các cấp Công đoàn trong toàn ngành tổ chức triển khai sâu rộng, sôi nổi và đã tác động tích cực tới đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó, phong trào thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ Y tế được triển khai sâu rộng và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ thực hiện, các tiêu chí thi đua được đưa vào nội dung ký cam kết thi đua hằng năm giữa Chính quyền và Công đoàn…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội và Hải Dương đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của ngành Y tế Hà Nội và Hải Dương trong những năm qua. Đồng thời tiếp tục tin tưởng và khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn trong công tác tham mưu với cấp ủy, sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp trong tất cả các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của ngành, đặc biệt là trong tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước đã tác động sâu rộng và tích cực, từ đó đã hạn chế những tiêu cực, làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ CNVCLĐ ngành Y tế nói chung, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới…

CĐ ngành
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: