Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin CĐ các Tỉnh, TP - CĐ Ngành TW - CĐ Tổng Công ty

Góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992

Ngày đăng: 09/04/2013 | 09:16:50

Giữ và bổ sung Điều 10 về tổ chức công đoàn là hết sức cần thiết

Phát biểu trong hội nghị góp ý cho Hiến pháp sửa đổi do Văn phòng Quốc hội tổ chức hôm 23.3, GS Lê Minh Thông - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, Phó Trưởng ban Biên tập (BBT) sửa đổi Hiến pháp - cho biết, đây là đợt góp ý hiến pháp sâu rộng nhất. “Lần đầu tiên hiến pháp được đưa đến từng hộ gia đình” - ông nói.

Theo GS Lê Minh Thông - Phó Trưởng ban Biên tập sửa đổi Hiến pháp - đại đa số ý kiến nhất trí tán thành với Điều 4 Hiến pháp. Hiện BBT chưa nhận được bất cứ báo cáo chính thức nào được gửi đến, do địa phương đang chuẩn bị. Thời điểm 31.3, các địa phương sẽ chốt và gửi về Ủy ban sửa đổi hiến pháp. Tuy nhiên, sau 31.3, Ban sửa đổi vẫn sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp, nếu có.

GĐ TT Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng QH Phan Thị Toàn dẫn lịch sử suốt 80 năm qua và sự thừa nhận của nhân dân, bà Toàn nói, sự lãnh đạo của Đảng nhất thiết phải duy trì “vì việc Đảng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội là không thể thay thế”. Để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cần quyết liệt và rõ nét hơn nữa - bà Toàn nói và đề nghị bổ sung thêm hai chữ “duy nhất”, để sự lãnh đạo của Đảng là toàn diện và duy nhất. 

Về một số ý kiến đòi bỏ điều 10 dự thảo hiến pháp sửa đổi quy định về tổ chức công đoàn với lý do có một điều riêng cho công đoàn trong hiến pháp thì cũng phải có điều riêng cho các tổ chức chính trị xã hội khác, bà Phan Thị Toàn khẳng định, việc giữ và bổ sung điều 10 là “hết sức cần thiết”.

Theo bà Toàn, các chuyên gia cũng đã phân tích kỹ, xét cả về lý luận lẫn thực tiễn. Nhắc lại sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, khi hệ thống chính trị còn chưa cấu thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập tới vai trò của Công đoàn như một thành phần của hệ thống chính trị. Ngay trong năm 1946, Hội Công nhân cứu quốc đã đổi tên thành Tổng Công đoàn.

Về lịch sử lập hiến, bà Toàn cũng nhắc lại thời điểm năm 1957 “khi QH khóa I thông qua đã xác định vai trò quan trọng của Công đoàn”. Sau này, tại các bản Hiến pháp 1980, 1992 đều khẳng định vai trò của Công đoàn. “Cần có một điều riêng tiếp tục khẳng định, vì đó là một tổ chức chính trị xã hội có tính đại diện cao, không chỉ cho một giới, một cấp mà đại diện cho người lao động toàn xã hội” - bà Toàn khẳng định, đồng thời đề nghị “Cần xác định cụ thể hơn vai trò tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của tổ chức này ngay trong Điều 10, chứ không nên chỉ quy định chung chung”. 

Nguồn Lao động
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: