Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin CĐ các Tỉnh, TP - CĐ Ngành TW - CĐ Tổng Công ty

Các cấp công đoàn đã tư vấn pháp luật LĐ và CĐ cho 660.852 lượt NLĐ

Ngày đăng: 09/12/2015 | 14:33:40

Chủ trì ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 15 (khóa XI) đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, trong ngày làm việc thứ hai, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch sẽ bàn và góp ý cho Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5a/NQ-BCH ngày 7.7.2005 của BCH Tổng LĐLĐVN (khóa IX) về đẩy mạnh công tác pháp luật của CĐ trong tình hình mới; Tờ trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04/NQ-ĐCT ngày 27.12.2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức CĐ tình hình mới”; Dự thảo Chương trình làm việc năm 2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nội dung Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 7; công tác cán bộ nhân sự...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính cho biết, sau khi Nghị quyết 5a/NQ-BCH ngày 7.7.2005 của BCH Tổng LĐLĐVN (Khoá IX) về đẩy mạnh công tác pháp luật của CĐ trong tình hình mới (Nghị quyết) được ban hành, hầu hết các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TƯ, CĐ TCty trực thuộc TLĐ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trong kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 5a của nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc TLĐ đã quy định nội dung, biện pháp và chỉ tiêu thực hiện cho các cấp CĐ trực thuộc, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. 100% các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương đã tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 5a/NQ-BCH. Nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương có CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cũng như tổ chức triển khai sâu rộng tới các CĐCS như LĐLĐ TP.Hà Nội, LĐLĐ tỉnh Hải Dương, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công đoàn Công thương Việt Nam...

Trong thời gian qua, Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ đã có nhiều hình thức, biện pháp chỉ đạo về công tác pháp luật CĐ. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc xác định chức năng, nhiệm vụ; quy định về tổ chức cán bộ; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ về công tác pháp luật công đoàn.

Tại LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, cơ cấu tổ chức và hoạt động pháp luật được thể hiện trên hai lĩnh vực: Thực hiện công tác pháp luật tại các Ban chức năng của cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương; tư vấn pháp luật cho tổ chức CĐCS và CNVCLĐ thông qua các Trung tâm, Văn phòng, Tổ tư vấn pháp luật.


Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính phát biểu tại hội thảo.

Trong từng nội dung, chuyên đề của công tác pháp luật CĐ, Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể như: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ tổ chức lấy ý kiến, tham gia xây dựng một số đạo luật quan trọng có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ và tổ chức CĐ; các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phổ biến; giáo dục pháp luật trong hệ thống tổ chức CĐ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác CĐ về thoả ước LĐ tập thể, HĐLĐ, BHXH, giải quyết tranh chấp LĐ, đình công, xây dựng quan hệ LĐ hài hoà, ổn định và tiến bộ...

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, hoạt động của 16 Trung tâm tư vấn pháp luật, 37 Văn phòng tư vấn pháp luật (527 tổ tư vấn pháp luật với trên 2500 cán bộ làm công tác tư vấn) của tổ chức Công đoàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được các cấp công đoàn duy trì thường xuyên, trực tiếp tới người lao động, dưới nhiều hình thức như tư vấn bằng văn bản, tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, qua hòm thư điện tử... Nội dung chủ yếu tập trung vào các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động và tập thể người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Luật Công đoàn, Bộ luật lao động, Luật Doanh nghiệp và một số lĩnh vực khác như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình...

Theo báo cáo của các đơn vị, trong 10 năm qua, các cấp công đoàn đã tư vấn pháp luật lao động và công đoàn là 220.288 vụ với 660.852 lượt người, can thiệp, bảo vệ cho 6.743 người lao động được trở lại làm việc; 1.397 người được chi trả trợ cấp thôi việc; 5379 người được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; 7.678 người được nâng lương… với tổng số tiền được bồi thường trên 15,5 tỷ đồng. Một số Trung tâm tư vấn pháp luật công đoàn có nhiều hình thức hoạt động và thu được nhiều kết quả trong công tác tư vấn pháp như Trung tâm TVPL Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên…

Theo Lao động
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: