Chuyển giao – tiếp nhận 6 CĐCS Chi cục Thuế huyện về CĐ Viên chức Thành phố
LĐLĐ Thành phố trao quyết định phân công công tác 21 công chức mới
Các ban, các đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội: Tích cực....
Cụm thi đua số 8 LĐLĐ Thành phố: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
UBND và LĐLĐ Thành phố: Tăng cường phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao....
  
  

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ