Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Thi đua khen thưởng

Thi đua giành thắng lợi ngay từ tháng đầu, quý đầu

Ngày đăng: 11/01/2016 | 13:59:15

Vừa qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức ký giao ước giữa các cụm thi đua và phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ thủ đô năm 2016. Theo đó, năm 2016 là năm tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, năm phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; để các cấp công đoàn hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trong năm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua năm 2016 tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Đối với khu vực doanh nghiệp

Tổ chức phát động và đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm như: phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ… phấn đấu đạt danh hiệu: “Người tốt, việc tốt”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô.

Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các phong trào thi đua trong CNLĐ, tích cực tham gia hưởng ứng “Năm trật tự và văn minh đô thị” của Thành phố, vận động CNLĐ gia nhập tổ chức Công đoàn. Tổ chức tốt “Hội thi thợ giỏi”, “Nhân viên giỏi”, “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “Gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiêu biểu”. Đồng thời tham gia với chính quyền, người sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNLĐ. Phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: tiền lương, tiền thưởng, BHXH, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động... góp phần ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động, qua đó cùng với chính quyền, người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Trước mắt tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho CNLĐ nhân dịp Tết nguyên đán Bính thân năm 2016.

Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao công suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất, động viên cán bộ, CNLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động.

Vận động cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, tham gia hội nhập khu vực và quốc tế.

Đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế - xã hội cao, gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thủ đô và tổ chức Công đoàn.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Năm trật tự và văn minh đô thị” của Thành phố và “Năm phát triển đoàn viên” của Tổng Liên đoàn; chương trình cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”.

Tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI đề ra; Thi đua xây dựng nông thôn mới, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Thi đua tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố, trong đó trọng tâm là “Chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động” và “Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh”.

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2016 theo 03 đợt:

Đợt 1: Từ 01/01/2016 đến 31/3/2016 với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước và Thủ đô đổi mới”, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng  86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đợt 2: Từ 01/4/2016 đến 30/6/2016, chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, chào mừng 41 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm ngày Quốc tế lao động và chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016.         

Đợt 3: Từ 01/7/2016 đến 31/12/2016, chào mừng 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; chào mừng 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng 62 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2016.

Căn cứ vào nội dung, hình thức và thời gian phát động thi đua, LĐLĐ Thành phố đã yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện cụ thể như sau:

- Các công đoàn cấp trên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền cùng cấp chỉ đạo và phát động thi đua ngay từ đầu năm đến 100% đơn vị, cơ sở.

- Mỗi công đoàn cấp trên cơ sở chọn từ 1- 2 đơn vị, tổ chức phát động thi đua điểm từ nay đến ngày 20/02/2016.

- Tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua và động viên 100% cán bộ, CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô và các danh hiệu thi đua khác theo Luật Thi đua, khen thưởng, quy chế của LĐLĐ và UBND Thành phố đã ban hành.

- Lựa chọn các hình thức, biện pháp thích hợp với từng ngành nghề, loại hình đơn vị, cơ sở để tổ chức phát động và đăng ký giao ước thi đua. Kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua, tổ chức các hình thức tôn vinh “Người tốt, việc tốt”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô thiết thực, hiệu quả.

Ban Biên tập
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: