Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Thi đua khen thưởng

LĐLĐ TP Hà Nội: Cái nôi của phong trào thi đua yêu nước

Ngày đăng: 25/07/2014 | 13:53:42

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn Hà Nội đã không ngừng lớn mạnh, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và có nhiều khởi sắc mới.   

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “thi đua khen thưởng là động lực của sự phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, vì vậy thi đua khen thưởng phải tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày”; trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã không ngừng được đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, trọng tâm là phong trào “Thi đua lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”. Đặc biệt là từ năm 2006, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” đã được LĐLĐ Thành phố khởi xướng, triển khai, phát động. Qua 9 năm, phong trào đã có bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng đến hầu hết các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Điểm nhấn của phong trào là chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất. Tính hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hà Nội đánh giá cao. Đến nay, phong trào đã được nhân rộng, phát triển ra nhiều ngành, địa phương trong cả nước. Chỉ tính riêng năm 2014, thông qua các phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, các cấp Công đoàn Thủ đô đã xét chọn công nhận 30.867 công nhân lao động đạt danh hiệu“ Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 1.845 công nhân lao động được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở. Từ những điển hình tiên tiến đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã lựa chọn và tôn vinh 124 công nhân giỏi cấp thành phố.

Cùng với phong trào phấn đấu đạt danh hiệu“Công nhân giỏi”, Công đoàn  Thành phố còn phát động phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Từ phong trào ban đầu do LĐLĐ Thành phố khởi xướng, đến năm 2007 đã được UBND Thành phố chọn là phong trào thi đua chung của thành phố Hà Nội và được tổ chức hội nghị biểu dương vào dịp kỷ niệm thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 hàng năm. Năm nay, thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014), LĐLĐ thành phố Hà Nội đã phối hợp với UBND thành phố tổ chức tôn vinh, cấp Bằng “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” cho 121 CNVCLĐ, trong đó có 97 sáng kiến, sáng tạo thuộc lĩnh vực SXKD làm lợi hơn 120 tỷ đồng, 29 đề tài khoa học xuất sắc đ­ược áp dụng vào thực tế sản xuất đạt hiệu quả kinh tế- xã hội cao; 04 giải pháp sáng tạo đạt giải cao trong các Hội thi, thao diễn kỹ thuật toàn quốc và của thành phố mang lại hiệu quả, ý nghĩa xó hội thiết thực.

Bên cạnh đó, các phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” vẫn được các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục duy trì thường xuyên và ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, nhiều Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động phối hợp với chuyên môn, phát động phong trào thi đua theo đợt; thi đua theo chuyên đề; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Thông qua các phòng trào thi đua đã có nhiều công trình, sản phẩm được đăng ký hoàn thành, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hành tỷ đồng.

Có thể nói, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động, triển khai luôn được các cấp Công đoàn và đông đảo CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, sâu rộng. Các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn đã góp phần tích cực, giúp doanh nghiệp phát huy nội lực, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời cũng là động lực kịp thời động viên, cổ vũ CNVCLĐ tích cực lao động sản xuất, nâng cao đời sống, thu nhập, thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Trong thời gian tới, để phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn Thủ đô tiếp tục gặt hái được những thành công mới, các cấp Công đoàn cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường sự phối hợp với chính quyền đồng cấp và các tổ chức chính trị xã hội khác, triển khai thực hiện tốt chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; hướng các phong trào thi đua vào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn ách tắc trong SXKD, nâng cao năng suất, cải thiện đời sống ng­ười lao động, gắn với các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của địa phương, ngành, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, SXKD năm 2014, cũng như những năm tiếp theo./.  

Tạ Văn Dưỡng
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: