Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Thi đua khen thưởng

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Thi đua ái quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 03/06/2013 | 15:23:31

Cách đây 65 năm, cuộc kháng chiến  chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trong thời kỳ khó khăn, gian khổ, ác liệt.

Trước yêu cầu đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện, ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Mục đích thi đua ái quốc là gì ?

Diệt giặc đói khổ;

Diệt giặc dốt nát;

Diệt giặc ngoại xâm

Cách làm là, dựa vào:

Lực lượng của dân

Tinh thần của dân, để gây:

Hạnh phúc cho dân

Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua.

Làm cho mau

Làm cho tốt

Làm cho nhiều

Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một người chiến sỹ đấu tranh trên mọi mặt trận: Quân sự, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu lệnh:

Toàn dân kháng chiến

Toàn diện kháng chiến

Trong cuộc thi đua ái quốc, chúng ta:

Vừa kháng chiến

Vừa kiến quốc

Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc là:

Toàn dân sẽ đủ ăn, đủ mặc

Toàn dân sẽ biết đọc, biết viết

Toàn bộ đội sẽ đầy đủ lương thực, khí giới, để giết giặc ngoại xâm.

Toàn dân sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn. Thế là chúng ta thực hiện:

Dân tộc độc lập

Dân quyền tự do

Dân sinh hạnh phúc

Ba chủ nghĩa nhà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra:

Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin:

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc;

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn;

Đồng bào công thương thi đua mở mang doanh nghiệp;

Đồng bào công nông thi đua sản xuất;

Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh;

Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc phụng sự nhân dân;

Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng;

Nói tóm lại, ai cũng muốn thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và cả âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Với tinh thần quật cường và vô tận của nhân dân ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân ta và quân đội ta, chẳng những chúng ta có thể thắng lợi mà chúng ta nhất định thắng lợi trong thi đua ái quốc.

Hỡi toàn thể đồng bào !

Hỡi toàn thể chiến sĩ !

Tiến lên !

Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH thủ đô và đất nước, sự phát triển đời sống kinh tế xã hội; thực hiện chỉ thị số 39/CT về đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến; thời gian vừa qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã chủ động, sáng tạo và đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ:

Phong trào thi đua yêu nước phát triển sâu, rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn. Phong trào thực sự trở thành động lực, biện pháp thúc đẩy sản xuất, tháo gỡ khó khăn, khơi dậy tinh thần hăng say lao động sản xuất; phong trào thi đua lao động sản xuất, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đón nhận, tổ chức triển khai đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn như: Công ty điện tử MEIKO thuộc khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Công ty Canon - khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Công ty Stanley…phong trào ngày càng phát triển sâu rộng trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Phong trào thi đua có nội dung thiết thực: thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, hợp lý hóa các thao tác, các công đoạn sản xuất, thi đua sản xuất sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, hạn chế sản phẩm loại B, C, sản phẩm hỏng…..phong trào thi đua lao động sản xuất đã đưa năng suất lao động hàng năm tăng bình quân từ 5 đến 10%, có nhiều doanh nghiệp đưa năng suất lao động tăng bình quân trên 10%. Hàng năm làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

Phương thức tổ chức phong trào thi đua có nhiều đổi mới: Nội dung tổ chức phong trào thi đua được đưa vào nội dung đại hội CNVC, hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động tham gia thỏa luận, đóng góp ý kiến, có nhiều người lao động đăng ký phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua và các danh hiệu thi đua, phong trào thi đua được phát động ngay từ đầu năm, tạo sự phấn khởi trong CNVCLĐ, kết thúc phong trào thi đua có sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng và tôn vinh các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích trong lao động sản xuất, chú trọng công tác biểu dương khen thưởng, đảm bảo sự hài hòa giữa vật chất và động viên tinh thần, phát huy tiềm lực sẵn có trong các đơn vị, phát huy năng lực mỗi cá nhân.

Nhiều phong trào thi đua trở thành truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao như: Phong trào lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" được hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Thông qua phong trào, CNLĐ trực tiếp sản xuất tích cực học tập, rèn luyện nâng cao tay nghề, kỹ năng lao động, đạt năng suất chất lượng hiệu quả trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào xuất hiện nhiều cá nhân điển hình, tiên tiến: Đó là anh Lê Văn Vinh, thợ bậc 6/6, tổ trưởng sản xuất xí nghiệp kẹo 2, Công ty cổ phần Tràng An luôn có tinh thần trách nhiệm cao, vận hành máy giải, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch từ 20 - 30%, 5 năm liền đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô"; chị Dương Thị Nhung, công nhân lắp ráp ghế, thợ bậc 6/7, Công ty nội thất Xuân Hòa luôn yêu nghề, say mê lao động, là công nhân dẫn đầu đạt năng suất, chất lượng cao, năm 2012 chị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và là một trong 10 gương mặt công nhân tiêu biểu được công nhân bình chọn…Đặc biệt phong trào "Công nhân giỏi" được nhiều doanh nghiệp tham gia, nhiều giám đốc doanh nghiệp chủ động bàn bạc với BCH công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và chỉ đạo thực hiện ở đơn vị cơ sở. Với kết quả đạt được, hàng năm cứ vào dịp Quốc tế lao động 1/5, LĐLĐ Thành phố tổ chức hội nghị tôn vinh, khen thưởng CNLĐ có nhiều thành tích, đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô" - trở thành truyền thống trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn thủ đô. Kết quả 5 năm (2007-2012) toàn thành phố có 2.093 CNLĐ đạt danh hiệu lao động giỏi cấp cơ sở: 11.702 CNLĐ đạt danh hiệu lao động giỏi cấp trên cơ sở và có 687 người đạt danh hiệu "Công nhân giỏi Thủ đô".

Phong trào "Sáng kiến sáng tạo" Thủ đô được tổ chức từ năm 2007 và được UBND Thành phố công nhận là danh hiệu thi đua của Thành phố và ban hành quy chế xét tặng danh hiệu "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô". Phong trào có bước phát triển mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong CNVCLĐ, có những đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường, công tác quản lý…góp phần giải quyết khó khăn để phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh xã hội. Kết quả 5 năm (2007 - 2012), CNVCLĐ đã có 80.354 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất và công tác, làm lợi trên 500 tỷ đồng; trong đó có 3.640 sáng kiến, sáng tạo cấp trên cơ sở, được LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở biểu dương khen thưởng. UBND Thành phố tôn vinh, khen thưởng 375 CNVCLĐ có sáng kiến, giải pháp hữu ích đạt danh hiệu "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô".

Nhiều phong trào thi đua tiêu biểu khác như: Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến, đăng ký hoàn thành các công trình sản phẩm chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của thủ đô và đất nước; phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ; phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn, gắn với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua mang tính ngành nghề khác… đã thực sự đem lại sức sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập và công tác được CNVCLĐ nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các cấp công đoàn, CNVCLĐ thủ đô tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức nhiều phong trào thi đua trong CNVCLĐ, có những đổi mới về phương thức tổ chức, đảm bảo phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, đưa phong trào thi đua trong CNVCLĐ phát triển sâu, rộng, có sức lan tỏa, tạo động lực mới trong lao động sản xuất, học tập, công tác góp phần nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH.

Thi đua ái quốc phải gắn với hành động thực tiễn. Ảnh tư liệu


Kiều Hùng

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: