Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Thi đua khen thưởng

CĐ ngành Y tế Hà Nội: Giao ban cụm thi đua số 5

Ngày đăng: 16/08/2015 | 20:40:18

Ngày 13/8, tại Sở Y  tế tỉnh Hà Nam, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức giao ban Cụm thi đua số 5 do Công đoàn Y tế Việt Nam quyết định thành lập. Đồng chí Trịnh Huy Toàn, Ủy viên BTV Công đoàn Y tế Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV Công đoàn ngành Y tế Hà Nội; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế các tỉnh là thành viên trong Cụm thi đua số 5 gồm: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa.

Công đoàn Y tế Việt Nam quyết định thành lập Cụm thi đua số 5 ngày 15 tháng 5 năm 2014 do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội làm Cụm trưởng. Trong hai năm đi vào hoạt động, Cụm thi đua đã triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XII; nghiên cứu, quán triệt các văn bản hướng dẫn thi đua của Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam để thực hiện và đăng ký thi đua, đánh giá chất lượng các phong trào thi đua đặc thù ngành nghề; tham gia xây dựng các chỉ tiêu thi đua thuộc lĩnh vực ngành nghề; hỗ trợ, chia sẻ học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực ngành nghề, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Đồng thời thông qua hoạt động các phong trào thi đua, tổ chức các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến vào xây dựng các chế độ, chính sách đối với các bộ Y tế, các phong trào thi đua do Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam phát động…

Theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2015 sẽ kết thúc mô hình Cụm thi đua, vì vậy được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và các Công đoàn ngành Y tế trong Cụm thi đua số 5 trước đây sẽ thí điểm tổ chức ký Giao ước kết nghĩa với mục đích tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chuyên môn của ngành và tình hình thực tế tại các địa phương. Các Công đoàn ngành Y tế sẽ triển khai đồng bộ, sâu rộng tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ các phong trào thi đua do Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam phát động; đánh giá phong trào thi đua, phát huy những mặt tích cực, đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện; mở các đợt cao điểm phát động các phong trào thi đua “Đổi mới phong cách giao tiếp, ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Bộ Y tế phát động năm 2015. Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua đều gắn với đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử 12 điều Y đức của người thầy thuốc gắn với thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở Y tế; đặc biệt đối với các đơn vị có chức năng khám chữa bệnh, cùng với việc triển khai các giải pháp đồng bộ khác cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ trong các bệnh viện công lập, Quy tắc ứng xử với người bệnh và gia đình người bệnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám chữa bệnh. Triển khai Đề án “Xây dựng mô hình điểm về thực hiện Quy tắc ứng xử và giảm tình trạng quá tải bệnh viện”, tổ chức rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các đơn vị khác trong ngành…Phát động các phong trào thi đua làm theo lời Bác dạy kết hợp với các phong trào thi đua khác trong toàn ngành, trong đơn vị. Kiểm tra đánh giá phong trào thi đua yêu nước, thực hiện kế hoạch Y tế hàng năm với việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức vào dịp cuối năm. Xây dựng tiêu chí đánh giá và xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có tiêu chí về kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức. Công đoàn chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử. Tổ chức các Hội thi tuyên truyền về Quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết, nêu những tấm gương người tốt, việc tốt; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử; kiên quyết xử lý những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với Quy tắc ứng xử hoặc cố tình vi phạm…

Trịnh Huy Toàn
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: