Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Công tác Nữ công và Giới

Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng

Ngày đăng: 07/11/2014 | 16:11:29

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ ngày 31/10/2014 về tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng.

Theo đó, Ban Nữ công quần chúng được thành lập ở CĐCS do Ban Chấp hành cùng cấp quyết định và chỉ định các thành viên theo nhiệm kỳ của BCH cùng cấp; số lượng đối đa không vượt quá 2/3 số lượng ủy viên BCH CĐ cùng cấp và trưởng ban Nữ công là một nữ ủy viên Ban Thường vụ hoặc ủy viên Ban Chấp hành. Đối với CĐCS có dưới 10 đoàn viên thì phân công một đồng chí trong BCH phụ trách công tác nữ công, không thành lập Ban Nữ công quần chúng.

Hoạt động của Ban Nữ công quần chúng hướng vào việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ thông qua việc giám sát thực hiện chế độ chính sách lao động nữ được quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012; tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động nữ; quan tâm chăm lo con CNVCLĐ và trẻ em cộng đồng; tham gia xây dựng Thỏa ước LĐTT, đề xuất chính sách cao hơn luật để đưa vào thỏa ước. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với BCH cùng cấp; nâng cao kiến thức giới, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng chăm sóc SKSS, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc đối với nữ CNVCLĐ.

Ban Nữ công quần chúng kịp thời tham mưu, động viên khen thưởng các nữ cán bộ, giảng viên, nhân viên, CNLĐ trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào nghiên cứu khoa học, thi đua sáng kiến sáng tạo; biểu dương Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu; tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong học tập, đặc biệt là con CNVCLĐ vượt khó học giỏi và chăm sóc giúp đỡ trẻ em cộng đồng; biểu dương, tôn vinh nữ cán bộ công đoàn, nữ cán bộ làm công tác nữ công, nữ công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo, nghiên cứu khoa học…

Đẩy mạnh hoạt động của Ban Nữ công quần chúng góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng; nâng cao nhận thức; động viên nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh mang tính minh hoạ


Ban biên tập
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: