Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Công tác Nữ công và Giới

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ngày đăng: 25/03/2015 | 15:51:43

Trong 2 ngày 14-15/3, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2014; trao giải cuộc thi tìm hiểu “50 năm phong trào ba đảm đang”; sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý I/2015 nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 3 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc tại thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách LĐLĐ huyện, Ban Nữ công, Ban chủ nhiệm, hội viên CLB nữ công LĐLĐ huyện; cá nhân đạt danh hiệu “GVN-ĐVN” năm 2014; các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu “50 năm phong trào Ba đảm đang”. Đồng chí Ngô Văn Minh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện chủ trì Hội nghị.

Trong báo cáo tổng kết phong trào “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2014 do đồng chí Đỗ Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trình bày đã nhấn mạnh: từ xưa tới nay, đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và phát triển, trên mọi cương vị, lĩnh vực công tác, nữ cán bộ, CNVCLĐ luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển toàn diện cả về trí lực và thể lực, cả về phẩm chất đạo đức và chính trị. Đối với gia đình, các chị đã khẳng định rõ vai trò người vợ - người mẹ, là người luôn giữ và thắp lửa yêu thương trong việc vun đắp xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”  đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ, khơi dậy nội lực, trách nhiệm của nữ CNVCLĐ đối với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thông qua phong trào, chị em tự khẳng định mình, tổ chức công đoàn thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ. Phong trào ngày càng đa dạng, phù hợp cho các đối tượng nữ trên các cương vị khác nhau. Năm 2014 đã có 85 CĐCS tổ chức thực hiện phong trào, 3.125 nữ đạt danh hiệu cấp cơ sở, 69 nữ  được LĐLĐ huyện biểu dương khen thưởng.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Minh - Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu động viên nữ CNVCLĐ huyện và đánh giá cao kết quả phong trào “GVN-ĐVN” trong nữ CNVCLĐ những năm gần đây. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và sức lan toả của các phong trào thi đua, đồng chí mong muốn các công đoàn cơ sở trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn cn g¾n néi dung cña phong trµo víi c¸c phong trµo thi ®ua kh¸c. Cô thÓ g¾n phong trào “Giái viÖc n­íc, đảm vic nhà” víi phong trµo thi ®ua  “Lao ®éng giái”, “C«ng nh©n giái”,  “S¸ng kiÕn s¸ng t¹o”…, g¾n víi viÖc phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu “Gia ®×nh v¨n ho¸” vµ phong trµo “Phô n÷ Thñ ®« tÝch cùc häc tËp, lao ®éng s¸ng t¹o, x©y dùng gia ®×nh v¨n minh, h¹nh phóc” vµ phong trào “Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện đã khen thưởng cho 69 cá nhân đạt danh hiệu “GVN-ĐVN” năm 2014; trao giấy chứng nhận cuộc thi tìm hiểu 50 năm phong trào Ba đảm đang cho 3 tập thể và 3 cá nhân.

Sau Hội nghị, các đại biểu đã thăm quan danh thắng và dâng hương tại Chùa Yên Tử, nơi thờ tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông và một số di tích lịch sử khác; tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, biểu dương khen thưởng và trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2014.

 

Đỗ Thị Hương
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: