Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Công tác Nữ công và Giới

CĐCQ LĐLĐ TP: Biểu dương 46 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Ngày đăng: 29/06/2015 | 16:18:05

Chiều ngày 22/2, tại Hội trường, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; biểu dương Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2015.Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan; đồng chí Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan.

Làm tốt công tác vận động nữ CNVCLĐ

Xác định công tác vận động nữ CNVCLĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ của nữ CBCCVC, NLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 5 năm qua, CĐCQ và các CĐCS đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; triển khai công tác xây dựng gia đình tiêu biểu với các nội dung phù hợp với điều kiện thực tế, được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của 100% các CĐCS. Các cấp CĐCQ LĐLĐ Thành phố coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến trong chỉ đạo phong trào.

5 năm qua, các cấp công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 1200 lượt  nữ CBCCVC,NLĐ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nghị quyết 11/NQ-TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai thực hiện chương trình hành động của Tổng LĐLD Việt Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015; chiến lược dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; tuyên truyền về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; tạo điều kiện để CBCCVC,NLĐ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc thông qua việc tổ chức nói chuyện về hạnh phúc gia đình, về vai trò người chồng, người cha trong gia đình, tổ chức giáo dục truyền thống về văn hoá gia đình, văn hoá cộng đồng nhằm giúp cho CBCCVC,NLĐ nâng cao kiến thức cơ bản về giới, kiến thức xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc và nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phát triển nhân cách về đạo đức, lối sống, ứng xử, tri thức lao động và khoa học…

CĐ cơ quan và các CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nữ CBCCVC,NLĐ, đảm bảo về việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, các chế độ chính sách như 100% nữ CBNV được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách đối với lao động nữ như chế độ thai sản, ốm đau…; quan tâm thiết thực đến đời sống và trợ giúp để lao động nữ ổn định cuộc sống gia đình; kịp thời thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho bản thân và gia đình nữ CBCCVC,NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% nữ CBCCVC,NLĐ.

CĐCQ và các CĐCS đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ, đồng thời giới thiệu để Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn các cấp chú trọng các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp thông qua các nhiệm kỳ Đại hội. Tỷ lệ nữ cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý chiếm hơn 30%;  01 chị có trình độ tiến sỹ, 9 chị có trình độ thạc sỹ hoặc đang học thạc sỹ; 34 chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 100% cán bộ từ tổ phó công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn.

Nữ CBCCVC,NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt việc tốt” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện.

Không chỉ “Giỏi việc nước”, nữ CBCCVC,NLĐ thuộc công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố còn “Đảm việc nhà”, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, vượt qua mọi thử thách và những khó khăn trong cuộc sống đời thường để xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; khéo léo trong tổ chức chi tiêu gia đình, biết lo toan đến dinh dưỡng hợp lý cho mọi thành viên trong gia đình; chăm sóc cha mẹ già yếu; phân công và động viên chồng, con vùng chia sẻ công việc gia đình, là cơ sở gắn bó tình cảm, trách nhiệm yêu thương quý trọng nhau, một yếu tố quan trọng trong xây dựng gia đình bền vững. Đồng thời nữ CBCCVC,NLĐ cơ quan luôn gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng gia đình văn hóa. Hàng năm đã có hơn 90% nữ CBCCVC,NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và CĐCQ LĐLĐ Thành phố đã biểu dương 216 nữ CBCCVC,NLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong 5 năm qua. 

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03

Thời gian tới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ cả về bề rộng và chiều sâu, các cấp công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tập trung phấn đấu có 100% nữ CBCCVC,NLĐ được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn các cấp; Hàng năm có trên 75% nữ CBCCVC,NLĐ đạt các danh hiệu thi đua; 85-90% nữ CBCCVC,NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, 95% trở lên gia đình nữ CBCCVC,NLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% CĐCS doanh nghiệp ký Thỏa ước LĐTT có các điều khoản về chính sách lao động nữ có lợi hơn so với quy định của pháp luật; 100% số đơn vị có 30% lao động nữ trở lên có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ. Tỷ lệ nữ tham gia BCH các cấp CĐCQ LĐLĐ Thành phố đạt 30% trở lên; 100% nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn và công tác nữ công; Không có nữ CBCCVC,NLĐ vi phạm chính sách dân số KHHGĐ, các tệ nạn xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trên, các cấp công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ trong tình hình mới nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn cơ quan về công tác vận động nữ CBCCVC,NLĐ; Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết 20/NQ-TW của BCH TW Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị 49 của Ban Bí thư, Chỉ thị 36 của Thành uỷ Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo và tổ chức xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, coi đầu tư gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Tăng cường vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBCCVC,NLĐ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CBCCVC,NLĐ, chủ động đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới; đẩy mạnh các hoạt động xã hội của công đoàn, giúp đỡ các trường hợp nữ CBCCVC,NLĐ có hoàn khó khăn, động viên, hỗ trợ con CBCCVC,NLĐ vượt khó học giỏi. Tham gia với lãnh đạo chuyên môn của các cơ quan, đơn vị khuyến khích và tạo điều kiện cho nữ CBCCVC,NLĐ được học tập, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành – Sáng tạo – tận tụy – Gương mẫu”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các trong trào thi đua khác trong nữ CBCCVC,NLĐ. Cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân điển hình tiên tiến các tài năng sáng tạo nữ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Phát hiện, giới thiệu những gương nữ CBCCVC,NLĐ ưu tú, trưởng thành từ phong trào để đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp, giới thiệu cán bộ nữ tiêu biểu, xuất sắc tham gia vào các cấp ủy, bộ máy lãnh đạo công đoàn, chính quyền các cấp.

Tại Hội nghị, Công đoàn cơ quan LĐLĐ Thành phố đã khen thưởng 05 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 6b, Chỉ thị 03 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; biểu dương 46 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2015.

Công đoàn cơ quan
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: