Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Công tác Nữ công và Giới

CĐ Viên chức Thành phố Hà Nội: Khen thưởng 119 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Ngày đăng: 07/03/2014 | 21:22:59

Nhân dịp kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày 4/3, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014; 119 tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ cán bộ CCVC tiếp tục được Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện chương trình hành động “Vì sự tiến bộ của phụ nữ”.  Để phong trào đạt hiệu quả, đi vào thực chất, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền những quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và "Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020”; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề gắn với các hoạt động giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, xây dựng gia đình hạnh phúc... Các nội dung thi đua “Giỏi việc nước” luôn được đổi mới theo nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và được vận dụng triển khai sát với từng loại hình hoạt động. Nổi bật, nữ CBCCVC trong các sở, ban, ngành của Thành phố đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trên từng vị trí công tác, phấn đấu trở thành người CBCC “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về tư tưởng chính trị, đẹp về văn hóa”, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về “những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”; tích cực triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách của Thủ đô năm 2013; giúp Thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết những vướng mắc về cơ chế, chính sách, xây dựng chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô trên các lĩnh vực và chỉ đạo huy động, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển, các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI). Đặc biệt, đã giúp Thành phố chỉ đạo tiếp tục triển khai nghiêm túc việc cải cách tư pháp, cải cách hành chính, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” gắn với thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng “Cơ quan điện tử”, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông”, gương mẫu đi đầu thực hiện “Văn hóa công sở”, nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Nữ CBCCVCLĐ trong các cơ quan đoàn thể, chính trị, xã hội đã tích cực tham gia, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nữ CBCCVC công tác trong lĩnh vực thông tin, báo chí tập trung bám sát thực tiễn cuộc sống, tuyên truyền, định hướng xã hội, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh chống những luận điệu sai trái của các phần tử xấu. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chị em tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phong trào “Người tốt, việc tốt”, ra sức học tập, công tác, lao động sản xuất với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Nữ cán bộ, công chức, chuyên viên trong các ban Đảng luôn nỗ lực học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, năng động, sáng tạo góp phần cùng đơn vị thực hiện hoàn thành các chương trình công tác năm 2013, làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết 4,5,6,7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 9 Chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố...

Không chỉ “Giỏi việc nước”, nữ CBCCVCLĐ Công đoàn Viên chức Thành phố còn “Đảm việc nhà”. Hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc gắn với phong trào thi đua chung của cơ quan, đơn vị, Công đoàn cùng với Ban nữ công cơ sở đã coi trọng công tác vận động nữ CBCCVCLĐ tổ chức tốt cuộc sống gia đình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng “Gia đình văn minh hạnh phúc”. Với những phấn đấu  nỗ lực trong cả sự nghiệp và gia đình, năm qua, đã có 48 chị được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, 30 chị được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; hơn 3.500 chị đạt các danh hiệu “Lao động tiên tiến”; “Chiến sỹ thi đua”, “Người tốt, việc tốt”, 4.248 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Tại hội nghị, CĐ Viên chức Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 119 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2013. 

CĐ Viên chức Thành phố

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: