Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Công tác Nữ công và Giới

CĐ ngành Y tế Hà Nội: Triển khai, tập huấn công tác nữ công; công tác DS-KHHGĐ năm 2013

Ngày đăng: 09/06/2013 | 16:47:35

Sáng 06/6, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn công tác Nữ công và công tác Dân số KHHGĐ năm 2013. Tới dự có đồng chí Đào Minh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố; đồng chí Trịnh Huy Toàn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.

Ngành Y tế Hà Nội là ngành đặc thù, vì vậy đối tượng lao động nữ chiếm trên 70% tổng số cán bộ CNVCLĐ trong toàn ngành, trong khi đó, môi trường, điều kiện làm việc và các chính sách của Nhà nước về ưu đãi ngành nghề còn hạn chế, dẫn đến đời sống của nữ CNVCLĐ nói chung còn khó khăn. Vì vậy, Hội nghị tập huấn nhằm mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, người sử dụng lao động trong việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, đồng thời nâng cao kiến thức pháp luật của cán bộ CNVCLĐ ngành Y tế trong việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, qua đó tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát cũng như trang bị kiến thức và khả năng tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nữ CNVCLĐ trong các quan hệ lao động.


Tại hội nghị, gần 100 đồng chí là Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Công đoàn đoàn cơ sở trực thuộc ngành Y tế Hà Nội đã được nghe đồng chí Đào Minh Đức, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ Thành phố triển khai công tác nữ công theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XV, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở, đặc biệt là nhiệm vụ của Ban Nữ công Công đoàn cơ sở trong việc tham mưu với Ban Chấp hành xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động tại cơ sở; quán triệt sâu rộng nội dung chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ với mục tiêu phấn đấu bình đẳng thực chất giữa nam và nữ CNVCLĐ về cơ hội, nghĩa vụ, quyền và lợi ích trong tất cả các lĩnh vực công tác; tăng cường sự tham gia của nữ CNVCLĐ vào các vị trí lãnh đạo các cấp; các mục tiêu và giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, học vấn, tay nghề; vận động nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”…Thông qua hoạt động hiệu quả của Ban Nữ công Công đoàn cơ sở mà mục tiêu trọng tâm là tăng cường công tác vận động nữ CNVCLĐ, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ…, góp phần xây người Phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có tấm lòng nhân hậu, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

Cũng tại hội nghị, các cán bộ Công đoàn cơ sở đã được nghe cán bộ Chi cục dân số – KHHGĐ Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của những văn bản pháp luật có liên quan tới công tác dân số - KHHGĐ và những kiến thức về sức khỏe sinh sản…

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ Công đoàn cơ sở, đặc biệt là cán bộ tham gia công tác nữ công lần đầu nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác nữ công tại cơ sở; đồng thời được tiếp cận thêm những kiến thức về sức khỏe sinh sản, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác dân số - KHHGĐ để triển khai, thực hiện có hiệu quả tại cơ sở.

Trịnh Huy Toàn
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: