Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

Ứng Hoà tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ

Ngày đăng: 12/05/2016 | 09:43:20

Chiều 9/5, Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố do đồng chí Đặng Minh Thuần - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra UBND huyện và LĐLĐ huyện Ứng Hòa về công tác phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (Hội nghị CBCCVC), Hội nghị người lao động (Hội nghị NLĐ) năm 2016. 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND và LĐLĐ Thành phố, UBND và LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã ban hành Công văn số 746/UBND-LĐLĐ ngày 09/12/2015, chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm 2016; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai tổ chức hội nghị theo đúng trình tự, thành phần và nội dung quy định.
LĐLĐ huyện đã ban hành Công văn số 39/LĐLĐ ngày 11/12/2015 yêu cầu Ban Chấp hành CĐCS chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Ban giám đốc doanh nghiệp tổ chức hội nghị đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian; ban hành Công văn số 27/LĐLĐ ngày 29/9/2015 chỉ đạo Công đoàn Giáo dục huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai tổ chức Hội nghị CBCCVC khối trường học năm học 2015-2016. Việc tổ chức hội nghị gắn với việc phát động, đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm, hướng vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành, của huyện; bên cạnh đó phải đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức, thu hút được đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Kết quả tính đến 30/4/2016 đã có 142/145 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ đạt 97,93%. Trong đó: 43/43 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC đạt 100%; 91/91 đơn vị thuộc khối giáo dục tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2015-2016 đạt 100%; 8/11 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ đạt 72,7%. Việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm 2016 đã góp phần thực hiện tốt Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ; tiếp tục phát huy dân chủ trí tuệ của tập thể và NLĐ để đề ra những giải pháp tốt nhất nhằm thực hiện chương trình công tác, nhiệm vụ sản xuất có hiệu quả, xây dựng bổ sung quy chế nội bộ, tổ chức ký hoặc sửa đổi Thoả ước lao động tập thể, đảm bảo việc làm, chế độ chính sách và nâng cao đời sống của CNVCLĐ. Góp phần tạo sự đồng thuận giữa thủ trưởng, người sử dụng lao động với CNVCLĐ trong việc khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch công tác của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đề ra.

Cũng trong buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành khảo sát thực tế việc tổ chức Hội nghị NLĐ tại Công ty TNHH Maxcore (doanh nghiệp FDI).

Kết luận tại buổi khảo sát, đồng chí Đặng Minh Thuần đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp chỉ đạo của UBND và LĐLĐ huyện Ứng Hòa năm 2016. Các cấp chính quyền của huyện đã phối hợp với công đoàn các cấp từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, triển khai hướng dẫn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của huyện cụ thể, kịp thời đã góp phần đảm bảo tiến độ, quy trình tổ chức và nâng cao chất lượng hội nghị. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để UBND và LĐLĐ huyện rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp chỉ đạo những năm tiếp theo.

 

                                                                    

 

Hoàng Hải
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: