Chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện về CĐ Viên chức Thành phố
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố Hà Nội
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Liên đoàn Lao động....
LĐLĐ thành phố Hà Nội triển khai tập huấn về Điều lệ Công đoàn Việt....
Giao lưu trực tuyến những điểm mới của Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ....

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ