Tập huấn Hướng dẫn xây dựng đề án đổi mới và phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
Giao ban công tác tài chính quý III và sơ kết thu kinh phí Công đoàn....
Thăm, động viên gia đình Liệt sỹ - Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng
Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ Công đoàn
Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Thủ đô

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ