Khai mạc Hội thi thợ giỏi công nhân lao động các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội lần thứ VII
Tập huấn những điểm mới của Luật Giáo dục năm 2019; Luật Cán bộ; công....
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn....
Đẩy mạnh tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”....
Cụm thi đua số 8: Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, nhiều đổi mới, sáng tạo....

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ