Khảo sát Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố: Sáng tạo, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội – Liên hiệp Công đoàn Thành phố Minsk:....
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tiếp đoàn Tổng Công hội....
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt hơn 100 nhà giáo tiêu biểu Thủ đô năm....
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Ngô Văn Tuyến tiếp đoàn đại biểu CĐ ngành Xây....
  
  

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ