Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

Thiết thực xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Ngày đăng: 24/08/2014 | 21:13:41

Làm tốt công tác kiểm tra, CĐ sẽ đánh giá được việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ở CĐCS, góp phần thiết thực vào việc xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Chủ động kiểm tra, giám sát

Kiểm tra giám sát là  một trong những quyền quan trọng của tổ chức CĐ nên các cấp CĐ Thủ đô luôn chú trọng và chủ động thực hiện tốt quyền này. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Công đoàn các cấp đã giúp cho BCH, BTV Công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN. Đồng thời giúp công đoàn các cấp nắm được nội dung nào chưa phù hợp, trên cơ sở đó kiến nghị lên BCH để điều chỉnh việc triển khai cho trúng nhằm chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

Theo đồng chí Lương Quang Thành, Chủ nhiệm UBKT công đoàn TP Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2014, UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN được 1.374 cuộc; trong đó UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 11 cuộc tại LĐLĐ quận, huyện; Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra  263 cuộc; CĐCS kiểm tra được 1.100 cuộc. Qua kiểm tra cho thấy, công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ CĐVN, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của công đoàn. Đặc biệt công đoàn các cấp đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn triển khai đến CĐCS. “Phần lớn các cấp công đoàn đã xây dựng được quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được triển khai đồng bộ. Đặc biệt là Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn và Bộ Luật lao động năm 2012” đồng chí Lương Quang Thành cho biết.

1.359 cuộc kiểm tra về sử dụng tài chính

Căn cứ quy định quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Nhà nước, UBKT LĐLĐ Thành phố đã tập trung vào việc thu kinh phí, nhất là CĐCS ngoài Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và DN chưa có tổ chức Công đoàn. Đồng thời, giao chỉ tiêu kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn cho UBKT Công đoàn cấp dưới tổ chức thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, UBKT công đoàn các cấp kiểm tra được 1.359 cuộc (kiểm tra đồng cấp 677 cuộc, cấp dưới 682 cuộc). Từ các cuộc kiểm tra đã kiến nghị truy thu 373,3 triệu đồng; trong đó truy thu kinh phí công đoàn  349,1 triệu đồng, đoàn phí công đoàn là 24,2 triệu đồng. Qua kiểm tra cho thấy, BCH, BTV công đoàn các cấp đã quan tâm, chỉ đạo tận thu kinh phí, đoàn phí công đoàn. BTV công đoàn cấp trên cơ sở thành lập ban chỉ đạo thu kinh phí và đoàn phí công đoàn.Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và có nhiều hình thức, giải pháp thu kinh phí công đoàn, đặc biệt là thu kinh phí công đoàn ở khối ngoài Nhà nước và các DN chưa có tổ chức CĐ. Hầu hết, các công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt và vượt kế hoạch Thành phố giao, đáp ứng  yêu cầu phục vụ cho hoạt động CĐ và phong trào CNCVLĐ. Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản CĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp CĐ đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu ngân sách công đoàn đúng với quy định; việc thực hiện thu, chi tài chính Công đoàn đảm bảo các quy định của Nhà nước và TLĐ...

Cùng với đó, UBKT LĐLĐ Thành phố tiến hành kiểm tra một số đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã tổ chức hoạt động có hiệu quả, đời sống NLĐ đ­ược cải thiện. Các đơn vị đã thực hiện hạch toán kế toán theo quy định của Bộ Tài chính, mở sổ chi tiết, sổ tổng hợp, mẫu biểu, báo cáo, lập chứng từ chi tiết đảm bảo, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước.

Bảo vệ quyền lợi cho NLĐ

Cùng với các nhiệm vụ trên, UBKT công đoàn các cấp còn giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó công đoàn các cấp đã duy trì tốt công tác tiếp đoàn viên, CNVCLĐ; tiếp nhận đơn thư, phân loại, giải quyết và tham gia giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn. UBKT Công đoàn các cấp đã tiếp 131 lượt người đến KNTC; trong đó: LĐLĐ Thành phố tiếp 36 lượt, cấp trên cơ sở tiếp 89 lượt, CĐCS tiếp 6 lượt. Đã tiếp nhận 132 đơn của cán bộ, đoàn viên và NLĐ (khiếu nại có 43 đơn, tố cáo có 24 đơn và kiến nghị có 61 đơn). Sau khi xử lý, phân loại đơn, có 33 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn, chiếm 25%; thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác là 99 đơn, chiếm 75%. Đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn đã được các cấp giao cho UBKT tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị BCH, BTV xem xét, giải quyết kịp thời, làm rõ đúng, sai, quy rõ trách nhiệm và xử lý đúng quy định của pháp luật và Điều lệ CĐVN, không có đơn thư tồn đọng. Đồng thời Công đoàn các cấp chủ động tham gia giải quyết với nhiều hình thức như: tổ chức đối thoại, thương lượng hòa giải, xem xét kiến nghị, chuyển đơn và giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ. Kết quả các cấp Công đoàn đã tham gia giải quyết được 45 đơn KNTC, bảo vệ 6 người được trở lại làm việc và 118 người được giải quyết các quyền lợi khác.               

Để tổ chức CĐ thực hiện tốt quyền kiểm tra giám sát, tham gia hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, theo đồng chí Lương Quang Thành trong thời gian tới các cấp CĐ tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò,  ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra. Cùng với đó tổ chức sắp xếp đủ về  số lượng và chất lượng cán bộ UBKT Công đoàn. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ CĐ cấp dưới được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng xây dựng TƯLĐTT... để họ có  đủ năng lực và tự tin vào việc tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Trần Vũ
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: