Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

LĐLĐ quận Long Biên: những nét mới trong chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức

Ngày đăng: 28/01/2016 | 21:55:07

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời bám sát sự chỉ đạo của UBND – LĐLĐ Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đã xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định mới của Chính phủ, nên đã lựa chọn hai cơ quan đầu não của quận là Cơ quan Dân Đảng và cơ quan UBND quận chỉ đạo làm điểm Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016. 

Tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ quận với Hội nghị cán bộ, công chức hai cơ quan được nhấn mạnh vào các vấn đề: thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình hội nghị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; việc tổ chức hội nghị được tiến hành thống nhất trong cùng một ngày từ các ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể, các phòng, ngành chuyên môn; sau đó tổ chức Hội nghị cơ quan Dân Đảng, cơ quan UBND quận.

Thủ trưởng và Ban chấp hành hai cơ quan Dân Đảng, cơ quan UBND quận đã thống nhất cao với tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ quận. Theo đó, Thủ trưởng hai cơ quan quán triệt các cơ quan giúp việc chuẩn bị chất lượng các văn bản theo quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời gian tổ chức các Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức đúng kế hoạch. Các đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Nguyễn Thị Thanh Hằng - Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận, Bí thư Đảng ủy và Thủ trưởng hai cơ quan cùng các đồng chí Chủ tịch và Ban chấp hành công đoàn và 486 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã dự hội nghị từ cơ quan trực thuộc đến cơ quan Dân Đảng, cơ quan UBND quận (đạt 99,8%).

Địa điểm tổ chức hội nghị được trang trí đẹp, nội dung đúng quy định. Tinh thần các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các Hội nghị rất nhiệt huyết, trách nhiệm và sôi nổi. Chủ trì hội nghị thực hiện phân công rõ trách nhiệm mỗi thành viên; điều hành hội nghị theo đúng chương trình. Các báo cáo đánh giá trung thực kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; đánh giá và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2015; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2016; xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế dân chủ theo các văn bản pháp luật và các quy định mới; tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị từ các cơ quan trực thuộc; Thủ trưởng từng cơ quan đã tiếp thu, trả lời, trao đổi các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2015, phát động thi đua năm 2016. Thủ trưởng và Ban chấp hành công đoàn hai cơ quan tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai cơ quan Dân Đảng, cơ quan UBND quận đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Thông qua chỉ đạo điểm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai cơ quan Dân Đảng, cơ quan UBND quận, LĐLĐ quận đã đúc rút được một số kinh nghiệm quý báu:

Một là: Liên đoàn lao động quận cần dự báo trước tình hình, khó khăn, vướng mắc trong năm đầu thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ để có sự nhạy bén trong chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016.

Hai là: Cần phải tuyên truyền tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị cán bộ, công chức; xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hàng năm phải tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; Ban chấp hành công đoàn của cơ quan phối hợp tổ chức hội nghị; quyết định thời gian tổ chức hợp lý, phân công các cơ quan chuẩn bị địa điểm, trang trí, khánh tiết, chú trọng chuẩn bị chất lượng các báo cáo theo quy định.

Ba là: Phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm để mỗi cán bộ, công chức đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sâu sắc vào từng vấn đề mà Thủ trưởng cơ quan, chủ trì hội nghị đặt ra, gợi ý thảo luận để tìm ra những khó khăn, vường mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để thống nhất giải pháp, biện pháp tháo gỡ, khắc phục, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016, các phong trào thi đua tổ chức theo từng đợt gắn với các sự kiện chính trị và ngày lễ lớn của quận, thủ đô và đất nước, có nội dụng cụ thể, thiết thực để thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. 

Bốn là: Chủ tọa Hội nghị cần nắm chắc nội dung, chương trình Hội nghị chủ động điều hành Hội nghị; sẵn sàng trả lời các thắc mắc, các vấn đề mà cán bộ, công chức đặt ra, hỏi; gợi mở những vấn đề mới để các thành viên Hội nghị thảo luận, thống nhất về thực hiện tốt hơn các quy chế dân chủ, nhất là quy chế chi tiêu nội bộ để nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tạo niềm tin, sự ủng hộ và động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua, cống hiến, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị, quốc phòng an ninh năm 2016, xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III. 

LĐLĐ quận Long Biên
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: