Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

LĐLĐ quận Long Biên: Chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2015

Ngày đăng: 25/02/2015 | 16:01:26

Tính đến ngày 02/02, LĐLĐ quận Long Biên đã chỉ đạo 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận phối hợp với chuyển môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2015.

Để đảm bảo chất lượng và tiến độ tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ năm 2015, căn cứ vào văn bản liên tịch số 8746/UBND-LĐLĐ của UBND và LĐLĐ Thành phố ngày 12/11/2014 về việc tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ năm 2015, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận đã ký văn bản liên tịch số 3122/UBND-LĐLĐ ngày 09/12/2014 về việc chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động. Qua đó, chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị ph¶i thiết thực cả về nội dung, hình thức, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng. Việc tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động phải gắn với phong trào thi đua ngay từ đầu năm, hướng vào phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cơ sở năm 2015, thiết thực chào mừng các ngày lễ trọng đại của Đất nước và Thủ đô.


Công tác chỉ đạo các cơ sở tổ chức Hội nghị được thường xuyên thực hiện thông qua việc cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ tổ chức Hội nghị. Đồng thời hỗ trợ, tư vấn cho cơ sở trong việc tổ chức Hội nghị đảm bảo đúng theo quy định.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, các văn bản pháp quy liên quan đến quy chế dân chủ, Hội nghị CBCC tiếp tục được các cấp chính quyền và công đoàn quan tâm thực hiện. Hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị như: thông qua Hội nghị chuyên đề triển khai hướng dẫn tổ chức Hội nghị tới người sử dụng lao động, thủ trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp cho người sử dụng lao động và CNVCLĐ hiểu và nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế xã hội, Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn, các nghị định của Chính phủ, thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ LĐTB&XH về thực hiện dân chủ ở cơ sở, về quyền và nghĩa vụ của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động và người lao động cũng như vai trò của công đoàn cơ sở trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị.

Tính đến ngày 02/2/2015, trên toàn quận Long Biên đã có 79/79 (100%) đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, trong đó có 24/24 (100%) đơn vị Phường và Hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, có 55/55 (100%) Trường học tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức.

Quá trình tổ chức Hội nghị, các đơn vị đã gắn với việc phát động thi đua, trọng tâm là các phong trào thi đua giành danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Người tốt - Việt tốt” hướng vào phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2015.

Hội nghị CBCC cơ quan tại các đơn vị đều được tổ chức đúng tiến độ, đúng quy trình theo quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan và Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Không khí dân chủ tiếp tục được phát huy, đi vào thực chất. Chất lượng các ý kiến tham gia được nâng cao, tập trung vào các vấn đề cải tiến phương thức công tác, phục vụ nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ... Các ý kiến của cán bộ công chức và người lao động đều đã được lãnh đạo và Ban chấp hành các Cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải đáp đầy đủ và đưa ra lộ trình thực hiện các kiến nghị khi đã được nhất trí. Các Hội nghị đã tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2014, thảo luận các biện pháp, xây dựng các chỉ tiêu phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

 

LĐLĐ quận Long Biên
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: