Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

Huyện Ba Vì: Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị

Ngày đăng: 07/12/2015 | 10:41:32

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, những năm qua, huyện Ba Vì đã triển khai tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, các chỉ thị của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội đã được triển khai đầy đủ đến các cơ quan, đơn vị của huyện, đặc biệt là Nghị định số 04 ngày 9 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập. Sau khi có các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, các kế hoạch của UBND huyện, các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập đã triển khai bài bản các chính sách trên đến lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động để thực hiện.


Tất cả các cơ quan, đơn vị đều triển khai thực hiện quy chế dân chủ gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Luật cán bộ, công chức, viên chức, cải cách thủ tục hành chính, các phong trào thi đua và việc  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời đã cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân, tăng cường đoàn kết nội bộ, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như phụ nữ, thanh niên, công đoàn đã phát huy được vai trò của mình trong việc phối hợp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở trong cơ quan, nhất là tổ chức công đoàn ngày càng thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Hàng năm việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan thực hiện nghiêm túc, thông qua hội nghị, đã góp phần giúp người lao động nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan và thái độ phục vụ nhân dân. Các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc xây dựng quy chế làm việc và các quy chế phối hợp, các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện đúng quy chế, các chính sách đối với cán bộ và công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật…được thực hiện công khai, đúng quy định.

Đặc biệt trong những năm qua, 118 đơn vị sự nghiệp của huyện đã thực hiện tốt quy chế dân chủ với việc thực hiện có hiệu quả nghị định 43 về tiết kiệm chi… Nói về điểm sáng này có thể kể đến các trường học, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì… Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 30 ngày 18/12/1998 của Bộ Chính trị, Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đã triển khai Quy chế dân chủ tại cơ quan bằng việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tích cực thực hiện của chính quyền, phát huy vai trò giám sát, động viên của các tổ chức đoàn thể nhằm thống nhất trong việc chỉ đạo thực hiện; Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát các lĩnh vực hoạt động của cơ quan. Qua đó, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa công tác thực hiện quy chế dân chủ đi vào nề nếp.

Trong triển khai, việc đầu tiên là Bệnh viện tổ chức tuyên truyền phổ biến nội dung các văn bản quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến toàn thể cán bộ, viên chức nhằm làm thay đổi nhận thức cho cán bộ, viên chức; Quy định quyền của cán bộ, nhân viên được thông tin về các chủ trương của Bệnh viện, những vấn đề liên quan đến đời sống và lợi ích của cán bộ, nhân viên. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể Bệnh viện về: Kế hoạch hoạt động năm, chế độ thu và sử dụng viện phí, việc sử dụng công quỹ và tài sản công, việc thu chi tài chính, công tác khen thưởng, kỷ luật, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Hiện nay, Bệnh viện khám 500 lượt/ngày, điều trị nội trú 280 bệnh nhân/ngày, phẫu thuật 8 ca/ngày. Với việc thi đua làm tốt công tác chuyên môn đáp ứng công tác khám, chữa bệnh theo phương pháp hiện đại tiên tiến…, Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì đã xây dựng mức thưởng trung bình mỗi cán bộ 2 triệu đồng/tháng, tạo thu nhập ổn định cho cán bộ, viên chức. Hay ở trường Trung học phổ thông Ba Vì đã xây dựng quy chế dân chủ, trường đã phân công tiểu ban xây dựng dự thảo quy chế, quy chế được phổ biến đến mọi cán bộ, giáo viên nhân viên, qua đó đã đảm bảo công khai minh bạch, chất lượng giáo dục nhà trường được nâng lên. Trong những năm học qua, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 93%, công đoàn và đoàn thanh niên đạt vững mạnh xuất sắc…

Có thể nói, quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị của huyện Ba Vì đã thực hiện tốt, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiều năm qua.

Hồng Đạt
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: