Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

Hội thảo “Nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc”

Ngày đăng: 20/08/2013 | 16:28:52

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phối hợp với Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng tổ chức hội thảo với chủ đề: “Nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc” trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh, thành phố phía bắc năm 2013.

Tới dự có các đồng chí: Đặng Quang Điều - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách - pháp luật Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phạm Gia Ngọ - Phó ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Thanh Hà - Phó viện trưởng Viện công nhân và công đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Minh Thuần - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Nguyễn Xuân Chính - Bí thư Đảng uỷ, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ khu kinh tế Hải Phòng; cùng gần 150 đồng chí là công nhân lao động, cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở của 12 Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh, thành phố phía bắc.


Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo đều tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong việc xây dựng, thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, góp phần hạn chế tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể xẩy ra, xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, thúc đẩy SXKD phát triển, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời góp phần quan trọng thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động và giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể đã và đang bộc bộ những tồn tại, hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục, đó là:

Đối với công đoàn cơ sở: Bên cạnh những công đoàn cơ sở làm tốt việc xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể thì vẫn còn nhiều cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế về năng lực, kỹ năng đàm phán, thương lượng, chưa tương xứng với năng lực của người sử dụng lao động, chưa thật sự đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của người lao động, chưa tích cực, chủ động trong việc đưa ra yêu cầu thương lượng để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc, hoặc còn thiếu bản lĩnh và kỹ năng trong đàm phán, thương lượng, đối thoại. Việc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp trên về tình hình thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc chưa thật chính xác, kịp thời và đầy đủ nên vẫn còn những bản thỏa ước mang tính hình thức, không thật đó là: Đối tác không thật - Thương lượng không thật - Ký kết không thật - Thực hiện không thật.

Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở: Ngày càng tích cực, chủ động hơn trong việc đôn đốc, chỉ đạo công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc. Phần lớn Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trong việc xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc, vì vậy thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc  đã dần đi vào thực chất, số lượng và chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể ngày càng tăng, trong đó có nhiều quy định có lợi hơn cho người lao động so với bộ luật lao động. Tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở việc chỉ đạo, đôn đốc, tập huấn hoặc tư vấn hướng dẫn công đoàn cơ sở mà chưa có nhiều hỗ trợ, giúp đỡ cần thiết đối với công đoàn cơ sở trong việc đưa ra yêu cầu và nội dung thương lượng, đối thoại, nhất là hỗ trợ trong quá trình đàm phán, thương lượng.

Người sử dụng lao động: Còn khá nhiều người sử dụng lao động chưa nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng, sự cần thiết, tác dụng của thỏa ước lao động tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và trách nhiệm của mình đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ý thức chấp hành pháp luật lao động ở doanh nghiệp, nhất là của người sử dụng lao động chưa cao, tình trạng vi phạm pháp luật lao động xảy ra thường xuyên và phổ biến, vì vậy một số bản thoả ước chỉ mang tính hình thức hoặc sao chép lại những quy định Bộ luật lao động và nội quy lao động của công ty nên bản thỏa ước dài, khó hiểu, khó nhớ, có ít điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật lao động.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động: Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, nên vẫn còn có những doanh nghiệp vi phạm các quy định về pháp luật lao động nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời, thoả đáng. Đội ngũ cán bộ thanh tra lao động còn ít, chưa đáp ứng được  yêu cầu thực tế.

Nhiều đại biểu dự hội thảo đã phát biểu ý kiến sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần cởi mở, xây dựng, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cũng như những giải pháp tốt, để thỏa ước lao động tập thể đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, thông qua đó thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNLĐ.

Thông qua Hội thảo tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời đề ra các biện pháp để thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc trong thời gian tới, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

CĐ các Khu CN và Chế xuất
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: