Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

Giải quyết kịp thời khiếu nại của NLĐ

Ngày đăng: 09/11/2014 | 20:21:04

Ngay từ đầu năm 2014, UBKT công đoàn các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của UBKT theo quy định Điều lệ CĐVN, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Cụ thể  9 tháng năm 2014, UBKT công đoàn các cấp đã giúp BCH, Ban Thường vụ kiểm tra 1.386 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn  Việt  Nam; 1.369 cuộc về quản lý, sử dụng tài chính, hoạt động kinh tế công đoàn; đã tiếp nhận 162 đơn, trong đó UBKT LĐLĐ Thành phố nhận được 66 đơn; có 05 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp công đoàn; đã giải quyết 05 đơn; 87 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền  để giải quyết theo quy định; đã bảo vệ cho 08 người được trở lại làm việc, 138 người được giải quyết các quyền lợi khác.

Hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, phát hiện và ngăn ngừa các biển hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của công đoàn; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.


Trần Vũ
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: