Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

Gia Lâm với “giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện QCDC cơ sở”

Ngày đăng: 22/11/2016 | 15:47:50

Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, sáng 18/11, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, doang nghiệp”. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm chủ trì hội nghị.

Báo cáo đề dẫn tại buổi tọa đàm, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã nhấn mạnh việc ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở... Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã giúp nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, sự phối hợp giữa BCH Công đoàn với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ. Từ đó kịp thời ngăn ngừa những phát sinh tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tạo sự đồng thuận giữa người đứng đầu với người lao động, thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất - kinh doanh.


Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Tuấn Khanh chủ trì hội nghị 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số cơ sở làm thiếu nề nếp, hiệu quả chưa cao, tại các đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện tốt hơn ở khu vực ngoài nhà nước; một số đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; coi việc tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ đầu năm là việc làm của BCH Công đoàn; việc rà soát, bổ sung xây dựng và thực hiện dân chủ ở một số đơn vị còn hình thức; một số ít cơ sở khi triển khai nhiệm vụ chưa thực hiện tốt các hình thức công khai dân chủ theo quy định nên còn gây bức xúc…

Tại buổi tọa đàm đã có nhiều ý kiến phát biểu nghiêm túc, thẳng thắn về thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, về quá trình thực hiện đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và những giải pháp, kiến nghị trong thời gian tới.

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm. Đồng chí đề nghị cần thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đã tạo được môi trường làm việc thuận lợi, khuyến khích người lao động gắn bó với đơn vị và có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ cũng như tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, LĐLĐ huyện tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ; chỉ đạo tổ chức điểm Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động năm 2017; sơ tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

                                                          

LĐLĐ huyện Gia Lâm
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: