Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

Chủ động và tăng cường kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn

Ngày đăng: 17/07/2014 | 16:38:48

Nhận thức được kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam là một nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, 6 tháng đầu năm 2014 UBKT Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.374 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; trong đó UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 11 cuộc tại LĐLĐ quận, huyện; UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra được 263 cuộc; UBKT Công đoàn cơ sở kiểm tra được 1.100 cuộc.

UBKT Công đoàn các cấp đã tham mưu giúp cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra; trong đó tập trung kiểm tra việc triển khai học tập Chỉ thị, Nghị quyết và các Quy định của Công đoàn; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố và 5 Chương trình công tác thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động Công đoàn; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, UBKT; quy chế phối hợp công tác giữa tổ chức Công đoàn với chính quyền đồng cấp; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh ...

Qua kiểm tra cho thấy, việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong các cấp Công đoàn về cơ bản là tốt, phần lớn các nội dung Điều lệ và văn bản hướng dẫn thi hành được chấp hành nghiêm túc và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố, 5 Chương trình công tác thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội; cụ thể hóa bằng kế hoạch công tác của từng cấp để tổ chức thực hiện; hầu hết các cấp Công đoàn chủ động xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, quy chế hoạt động của UBKT, quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền đồng cấp; chương trình phối hợp liên tịch công tác với các ban, ngành và đoàn thể có liên quan; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật đến người lao động. Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được các cấp Công đoàn quan tâm, một số LĐLĐ quận, huyện đã chỉ đạo phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo quy định mới của Điều lệ CĐVN bước đầu có kết quả tốt. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được các cấp Công đoàn quan tâm, chỉ đạo CĐCS chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện theo quy định...

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành chưa nghiêm, chưa đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ; lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, biên bản ghi chép cuộc họp còn sơ sài, không đầy đủ, thể thức văn bản còn thiếu sót; sau hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ chưa ra Nghị quyết để tổ chức thực hiện...

Qua công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp khắc phục những thiếu sót, uốn nắn kịp thời các vi phạm, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện đúng các quy định của Điều lệ, góp phần củng cố kiện toàn tổ chức Công đoàn ngày càng hoạt động có nề nếp và đạt hiệu quả cao.

Văn phòng UBKT
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: