Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

CĐ ngành Y tế HN: Chỉ đạo Hội nghị CBCC Trung tâm truyền thông, giáo dục sức khỏe Hà Nội

Ngày đăng: 20/03/2014 | 16:15:25

Sáng ngày 18/3, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chỉ đạo hội nghị CBCC Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe (GDSK) Hà Nội năm 2014. Đồng chí Hoàng Thúy Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội dự và chỉ đạo hội nghị.

Trung tâm Truyên thông, giáo dục sức khỏe Hà Nội là đơn vị sự nghiệp của ngành Y tế Hà Nội với chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng, quản lý và chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tuyên truyền cho mạng lưới truyền thông GDSK của 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố; tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường sinh sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, phối hợp các đơn vị, ban ngành, đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền những ngày lễ lớn và phòng chống dịch bệnh; tổ chức, phối hợp đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông GDSK cho cán bộ, công chức, cộng tác viên và các đối tượng làm công tác truyền thông GDSK; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sản xuất các tài liệu về truyền thông GDSK của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện công tác hợp tác quốc tế về truyền thông GDSK theo chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định hiện hành của Nhà nước…

Báo cáo thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC của Trung tâm truyền thông GDSK Hà Nội năm 2013 đã đánh giá toàn diện về kết quả hoạt động của đơn vị, trong đó điểm nhấn vai trò của Công đoàn cơ sở trong công tác tuyên truyền giáo dục, động viên đoàn viên CNVCLĐ tích cực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đó là: đã tổ chức 360 cuộc truyền thông trực tiếp về phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bệnh học đường; tổ chức 50 lớp tập huấn về truyền thông nguy cơ về dịch bệnh mới nổi, quy tắc ứng xử và tâm lý tiếp xúc với người bệnh và người nhà bệnh nhân…cho cán bộ Y tế trong toàn ngành. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các cơ quan truyền thông sản xuất các phim phóng sự truyền hình đăng tải thông tin giáo dục sức khỏe cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng... Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, cán bộ, viên chức được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng các chỉ tiêu chuyên môn, định mức lao động, định mức chế độ thu nhập tăng thêm từ nguồn hoạt động xã hội hóa, tham gia đầy đủ các Hội đồng của đơn vị như Hội đồng nâng lương, thi đua khen thưởng, tuyển dụng…; kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ... Hằng năm, Công đoàn đã phối hợp với Chuyên môn tổ chức cho đoàn viên CNVCLĐ đi tham quan các di tích lịch sử, nghỉ mát dưỡng sức và hỗ trợ cho các tổ Công đoàn; thăm hỏi thai sản, ốm đau là 300.000đ đến 500.000đ/lần, chi thu nhập tăng thêm cho NLĐ với tổng số tiền là trên 50 triệu đồng…

Các phong trào thi đua yêu nước là nội dung hoạt động được Công đoàn phối hợp với Chuyên môn quan tâm triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực, thông qua các phong trào đã động viên, khích lệ đồng thời là động lực phấn đấu của mỗi đoàn viên, cán bộ, viên chức. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt” được các cấp, các ngành khen thưởng. Năm 2013 đã có 03 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp ngành, 05 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở, 02 tập thể và 01 cá nhân được UBND thành phố tặng Bằng khen…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC của Trung tâm Truyền thông GDSK Hà Nội đã đạt được trong năm 2013. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, đồng chí đề nghị: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2013, khắc phục những tồn tại hạn chế; Công đoàn cơ sở phải luôn chủ động phối hợp với Chuyên môn đề ra những giải pháp cụ thể, trên cơ sở điều kiện thực tế của đơn vị để triển khai đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết hội nghị đã đề ra, đặc biệt vai trò của Công đoàn cơ sở ngoài thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nụ cười bệnh nhân - niềm vui người thầy thuốc” do Sở Y tế và Công đoàn ngành phát động năm 2013. Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, CNVCLĐ gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử 12 Điều Y đức của người thầy thuốc do Bộ Y tế ban hành, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao uy tín của ngành Y tế nói chung, của đơn vị và vị thế của tổ chức Công đoàn…

Trịnh Tố Tâm
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: