Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

CĐ ngành Y tế Hà Nội: Tập huấn công tác kiểm tra

Ngày đăng: 09/05/2014 | 21:06:53

Sáng ngày 07/5, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức tập huấn công tác kiểm tra cho cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở. Tới dự và truyền đạt nội dung kiến thức cho lớp tập huấn có đồng chí Lương Quang Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tham gia lớp tập huấn có gần 100 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban Thanh tra nhân dân của các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.

Thực trạng hiện nay, tại một số đơn vị trong ngành đang tồn tại hiện tượng các cá nhân, tập thể trong quá trình giải quyết mâu thuẫn về quyền và lợi ích, do chưa nắm vững quy định của pháp luật nên còn bộc lộ những sai sót về quy trình gửi đơn thư, thời hiệu giải quyết đơn thư…chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành; vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ–CP về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đôi khi còn chưa rõ nét. Vì vậy, mục đích của lớp tập huấn nhằm trang bị đầy đủ các kiến thức pháp luật cần thiết về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác Kiểm tra Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân. Đồng thời để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ CNVCLĐ, giúp họ hiểu rõ, từ đó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình khi có vấn đề cần khiếu nại, tố cáo, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, hạn chế khiếu nại, tố cáo tràn lan, kéo dài, vượt cấp…

Tại lớp tập huấn, các cán bộ Công đoàn cơ sở đã được nghe đồng chí Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật tố cáo năm 1998 được sửa đổi, bổ sung, đã được thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII ngày 11/11/2011 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012. Nội dung tập huấn chủ yếu về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, người giải quyết khiếu nại, tố cáo, trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, thời hiệu, thời hạn khiếu nại tiếp theo, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, lần hai… Cũng tại lớp tập huấn, cán bộ Công đoàn cơ sở cũng được truyền đạt những nội dung yêu cầu về vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ Thủ trưởng và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn. Phát huy dân chủ nhưng đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm Hiến pháp, pháp luật, quy định của ngành, quy chế của cơ quan, đơn vị, xâm phạm quyền tự do dân chủ của người khác, cản trở việc thi hành công vụ ở cơ quan, đơn vị gây mất đoàn kết trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng qua các hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, những hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và người lao động…

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cán bộ Công đoàn cơ sở nắm vững các nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ CNVCLĐ; công tác tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt hiệu quả cao. Qua đó, xác định vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần giữ vững ổn định chính trị trong mỗi cơ quan, đơn vị và toàn ngành. 

Trịnh Huy Toàn
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: