Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

CĐ ngành Y tế Hà Nội: Tập huấn Bộ Luật Lao động năm 2013

Ngày đăng: 27/09/2013 | 16:18:33

Sáng ngày 26/9, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phối hợp với trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn Bộ Luật Lao động năm 2012 và hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Trên 100 đồng chí là Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành Y tế Hà Nội đã được nghe Giảng viên trường Trung cấp Công đoàn Hà Nội giới thiệu những điểm mới của Bộ Luật Lao động được sửa đổi, bổ sung năm 2012, với 17 chương, 242 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013, được kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012. Đồng thời, giới thiệu Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3, điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.


Nghị định quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Những quy định được áp dụng cho người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc…

Hai nguyên tắc cơ bản khi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, gồm: Người sử dụng lao động phải tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; quyền dân chủ được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật thông qua quy chế dân chủ của doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước…

Đối với người sử dụng lao động phải công khai các thông tin: kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nội quy lao động; quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động; định mức lao động; thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương, quy chế trả lương, trả thưởng; trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013. 

Trịnh Huy Toàn
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: