Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Chăm lo bảo vệ

Cầu Giấy: Hướng dẫn quy định mới trong hội nghị chỉ đạo điểm hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016

Ngày đăng: 02/02/2016 | 22:08:35

Sáng ngày 26/1, tại Nhà văn hóa Phường Nghĩa Tân, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) đã hướng dẫn chỉ đạo công đoàn Phường Nghĩa Tân tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bá Châu - Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Thành phố; đồng chí Ngô Đức Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy; cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND - UBND và cán bộ, công chức, viên chức phường Nghĩa Tân.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức viên chức năm 2015, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, đồng thời thể hiện ý chí đoàn kết, nhất trí phấn đấu của tập thể cán bộ phường trong việc triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao năm 2016.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015, Báo cáo hoạt động công đoàn, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế của phường. Đồng chí Vũ Thị Thủy trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Báo cáo đánh giá, năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong bối cảnh đó, với khối lượng công việc lớn, quan trọng và phức tạp, nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phường đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu để tham mưu cho lãnh đạo phường hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể trên các mặt công tác: cải cách hành chính nhà nước; tổ chức bộ máy và biên chế; xây dựng chính quyền địa phương; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; pháp chế, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng…

Trong năm 2015, Đảng ủy, HĐND - UBND phường đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với nhiều nỗ lực, cố gắng để triển khai thực hiện tốt các Chương trình công tác của Phường, đặc biệt là công tác xây dựng thể chế. Các phòng, ban đã chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong Phường đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề tốt cho những năm tiếp theo. Việc thực hiện Quy chế làm việc của phường, Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan và các quy định, quy chế khác đã đi vào nề nếp. Chính quyền, cấp uỷ và các tổ chức đoàn thể Phường đã có sự phối kết hợp chặt chẽ, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ổn định tư tưởng, đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của phường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra trong năm 2015 cũng còn có một số tồn tại, hạn chế như: Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, nhưng tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản còn chậm so với yêu cầu. Sự phối hợp giữa các phòng, ban đôi lúc còn chưa nhịp nhàng; việc tham gia ý kiến vào một số dự thảo văn bản chất lượng chưa cao, làm ảnh hưởng đến kết quả một số văn bản khi xin ý kiến. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan phường chưa đồng đều, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật lao động chưa cao. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Phường chưa thực hiện tốt Quy chế làm việc của phường, Quy chế văn hoá công sở và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp đó, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hải Minh trình bày Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2015, cũng tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận sôi nổi để bổ sung hoàn thiện báo cáo, các biện pháp triển khai kế hoạch công tác năm 2016 và đi đến thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu năm 2016 nhằm xây dựng Phường thành một tập thể đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, đảm bảo và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công chức và người lao động; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2016; giữ vững danh hiệu là đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của quận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức Phường góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2016, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của toàn quận, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Phường cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong công tác, đoàn kết, thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục khó khăn, phối kết hợp tốt để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc. Xây dựng tập thể các phòng, ban đoàn kết, với sự gương mẫu, đi đầu của các đồng chí lãnh đạo, quản lý. Tham gia tích cực vào xây dựng chương trình công tác năm 2016, đề xuất các nhiệm vụ, công việc phải thực hiện trong năm, đồng thời triển khai ngay từ những ngày đầu của năm 2016.

Đồng chí cũng đã hướng dẫn các đơn vị theo tinh thần chỉ đạo của LĐLĐ quận, tập trung nhấn mạnh vào các vấn đề: thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình hội nghị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời bám sát sự chỉ đạo của UBND - LĐLĐ Quận về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động năm 2016 để đạt được kết quả cao nhất.

Trước thềm năm mới 2016, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận, đồng chí cũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phường một năm mới sức khỏe, công tác tốt, an khang, thịnh vượng.

Hà Thu
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: