Giới thiệu - Ảnh chạy 2Hướng dẫn nghiệp vụ 2Liên hệ 2Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13gt2gt 3

  • Bộ Luật Lao Động
  • Luật Công Đoàn

Trang chủ > Nghiên cứu, trao đổi

Tiếp tục cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập CĐCS

Ngày đăng: 24/03/2014 | 15:57:12

Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 305/HD-TLĐ nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở theo tinh thần Luật Công đoàn 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. 

Theo đó, khi có yêu cầu bằng văn bản của cá nhân hoặc tập thể người lao động thuộc phạm vi, đối tượng thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện quyền và trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với một số nội dung như: Hướng dẫn, tư vấn về hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; đại diện thương lượng, ký kết và giám sát thực hiện TƯLĐTT; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tư vấn pháp luật; đại diện cho người lao động trong giải quyết tranh chấp lao động, đình công; hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập công đoàn cơ sở, gia nhập công đoàn; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn…

Hoàng Anh

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: