Giới thiệu - Ảnh chạy 2Hướng dẫn nghiệp vụ 2Liên hệ 2Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13gt2gt 3

  • Bộ Luật Lao Động
  • Luật Công Đoàn

Trang chủ > Nghiên cứu, trao đổi

Đan Phượng tích cực xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 13/09/2016 | 09:52:50

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của Chính phủ và Chương trình số 02 - CTr/TU ngày 29/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về “phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015”, Đan Phượng đã xác định: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, là cuộc cách mạng trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển nông thôn một cách khoa học, đồng bộ, nhằm phát triển bền vững.

Huyện ủy Đan Phượng đã có Nghị quyết chuyên đề số 08-NQ/HU (2010) về xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH huyện Đan Phượng đến năm 2020. Từ đây, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào quần chúng sôi nổi và tương đối đều khắp trong huyện. Căn cứ vào Nghị quyết của Huyện ủy, các cấp, các ngành đã vào cuộc.


Đan Phượng "thay da đổi thịt" xứng đáng là huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của Thủ đô

Liên đoàn lao động huyện đã ban hành các văn bản và tổ chức hội nghị quán triệt tới BCH LĐLĐ huyện và 100% công đoàn cơ sở. Sau hội nghị của LĐLĐ huyện các công đoàn cơ sở tiến hành triển khai tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Xây dựng chương trình hành động đồng thời phát động phong trào CNVCLĐ chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện với chức năng, nhiệm vụ của  mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn sẽ thực hiện 1 phần việc cụ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đó cũng là tiêu chí để bình xét thi đua tổ chức Công đoàn hàng năm. Qua triển khai, hầu hết các Công đoàn cơ sở đã xác định được xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm mà các cấp công đoàn cần tập trung tham gia thực hiện và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn 16 xã, thị trấn, Công đoàn các cơ quan hành chính sự nghiệp như đoàn viên công đoàn Cơ quan Dân Đảng, Phòng Kinh tế, Tài chính, Quản lý đô thị, Phòng TNMT… đã tích cực tham gia xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, giúp nhân dân thực hiện cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực như đẩy nhanh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa; quản lý dịch bệnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

Mỗi đoàn viên công đoàn là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, gương đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới như: chấp hành việc giải tỏa hành lang giao thông, hiến đất, đóng kinh phí, ngày công... để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội đã được người dân đồng tình hưởng ứng.

Đoàn viên công đoàn khối doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia ngày công lao động, các Công đoàn doanh nghiệp không ủng hộ được ngày công lao động thì ủng hộ bằng vật chất cùng nhân dân xây dựng đường làng, đường ngõ xóm.


Tuyến kênh mương được bê tông hóa theo tiêu chí NTM của huyện Đan Phượng

Do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tuyên truyền, vận động nên đã thu hút được sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng của 100% đoàn viên với tổng số tiền ủng hộ được 212.000.000đ và hơn 400 ngày công lao động, đảm nhận 9 đoạn đường ngõ xóm ở 8 xã trong huyện. Với số tiền ủng hộ của cán bộ đoàn viên, các cấp, các cơ quan, đơn vị và trích một phần quỹ xã hội công đoàn huyện, LĐLĐ huyện đã tổ chức bàn giao đồ chơi cho các cháu 2 trường mầm non trong huyện trị giá 90.000.000 triệu đồng. Vận động doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân lao động hăng hái thi đua lao động, nhiệt tình, năng động, sáng tạo góp phần vào hoàn thành kế hoạch và vượt thời gian xây dựng nhiều hạng mục công trình, trong đó có công trình vườn hoa CNVCLĐ; LĐLĐ phối hợp với UBND huyện tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền nam và 128 năm ngày quốc tế lao động.

Bên cạnh đó trong 3 năm qua (2012-2015), LĐLĐ huyện đã tổ chức 3 hội nghị tọa đàm về thực hiện nếp sống văn hóa cho cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở, hàng năm có nhiều cá nhân đăng ký gia đình văn hóa, nhiều tập thể đăng ký cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt CĐ xã phối hợp với đoàn thanh niên xã tuyên truyền vận động được 2 vợ chồng trẻ là cán bộ đoàn viên công đoàn trong cơ quan xã tổ chức cưới theo nếp sống văn hóa mới. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện tham mưu cho Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ xây dựng và bàn giao 05 nhà Mái ấm Công đoàn cho 05 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã điểm xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền công đoàn hỗ trợ là 175 triệu đồng; các cấp Công đoàn còn tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo, thực hiện mục tiêu xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo; phối hợp tổ chức đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em nông dân; thực hiện tốt phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, cùng với nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa làng, xã, xây dựng “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, lực lượng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đan Phượng đã góp phần tạo thêm nhiều động lực để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Đan Phượng trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Thành phố theo hướng CNH, HĐH. Đến nay toàn huyện có 16/16 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.

Để tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng xây dựng huyện NTM gắn với phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn theo tinh thần Nghị quyết XV Công đoàn Thành phố. Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Huyện Đan Phượng Tiếp tục tập trung một số giải pháp như:

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, nhân dân trong việc nâng cao chất lượng các tiêu trí của huyện NTM. Phát huy tốt chức năng của công đoàn là tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra giám sát trong quá trình nâng cao chất lượng các tiêu trí của huyện NTM; phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đề xuất với các cấp, các ngành tạo thêm cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng với yêu cầu thực tiễn; tăng cường tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo của huyện về xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM”.

Nguyễn Văn Tịnh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: