Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn TP Hà Nội khóa XIV (2009-2013)

Ngày đăng: 30/12/2012 | 15:57:49

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHÓA XIV (2009 - 2013) 

Được tổ chức từ ngày 26/8/2009 đến ngày 28/8/2009 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, có 546 đại biểu chính thức. Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng là:

1. Các chỉ tiêu:

- Hàng năm, có 100%  cơ quan HCSN tổ chức Hội nghị CBCC, có từ 90% trở lên DNNN tổ chức Đại hội CNVC, trên 60% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ; có 90% DNNN, 60% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn ký Thỏa ước lao động Tập thể, thành lập Hội đồng Hòa giải.

- Hàng năm, có 95% trở lên CNVCLĐ được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, Công đoàn; tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hàng năm, có 70% trở lên cá nhân, tập thể CNVCLĐ đạt các danh hiệu thi đua, đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp” và có 60% cơ quan, đơn vị có tổ chức công đoàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa”.

- Hàng năm, có 80% CĐCS có phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và 90% trở lên công nhân trẻ được học tập nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề.

- Trong nhiệm kỳ, thành lập 1.200 CĐCS, kết nạp mới 130.000 đoàn viên. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ đạt 60% doanh nghiệp đủ điều kiện phát triển công đoàn thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

- Hàng năm, có trên 90% CĐCS các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp khu vực nhà nước và 45% CĐCS khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh.

- Có 100% cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp được đào tạo bồi dưỡng.

- Mỗi năm giới thiệu và có từ 6.500 đến 7.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Các nhiệm vụ và  giải pháp trọng tâm:

- Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp công nhân, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô”, thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đi đôi  với xây dựng CĐCS vững mạnh; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của Công đoàn Thủ đô.

- Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp công đoàn, đẩy mạnh công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn phục vụ các hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô.

- Nâng cao trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa XIV (nhiệm kỳ 2009 - 2013) gồm 51 đồng chí, Ban thường vụ gồm 17 đồng chí:

DANH SÁCH
BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIV
NHIỆM KỲ 2009 – 2013 

  1.                

Trần Văn Thực

Ủy viên thường vụ Thành ủy

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội

  2.                

Lê Thanh Đà

Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội

  3.                

Nguyễn Thị Thanh Hà

Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội

  4.                

Phùng Văn Hỹ

Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội

  5.                

Đặng Minh Thuần

Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội

  6.                

Nguyễn Viết Cẩn

UVTV, Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Nội

  7.                

Kiều Hùng

UVTV, Quyền Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

  8.                

Nguyễn Xuân Lưu

UVTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức

  9.                

Nguyễn Thị Phương Mai

UVTV, Giám đốc BHXH Hà Nội

 10.              

Ngô Văn Minh

UVTV, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình

 11.              

Ngô Văn Minh

UVTV, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn

 12.              

Lê Thị Nam

UVTV, Phó Ban Tổ chức LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 13.              

Nguyễn Thị Kim Oanh

UVTV, Trưởng ban Tài chính LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 14.              

Lê Anh Quân

UVTV, Tổng GĐ C.ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch CĐHN

 15.              

Vũ Kim Sơn

UVTV, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 16.              

Phạm Văn Trụ

UVTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 17.              

Ngô Văn Tuyến

UVTV, Phó Ban Chính sách kinh tế xã hội LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIV
(NHIỆM KỲ 2009 – 2013)

_____________________

        I. Khối cơ quan LĐLĐ thành phố:

 18.              

Lê Thanh Đà:

Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 19.              

Nguyễn Thị Thanh Hà:

Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 20.              

Trần Hồng Hạnh:

Phó ban Nữ công LĐLĐ Hà Nội

 21.              

Kiều Hùng:

Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Hà Nội

 22.              

Phùng Văn Hỹ:

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 23.              

Lê Thị Nam:

Phó Ban Tổ chức LĐLĐ Hà Nội

 24.              

Nguyễn Thị Kim Oanh:

Trưởng ban Tài chính LĐLĐ Hà Nội

 25.              

Lê Anh Quân:

Tổng GĐ Công ty TNHH Nhà nước MTV Du lịch CĐHN

 26.              

Vũ Kim Sơn:

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 27.              

Đặng Minh Thuần:

Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội khóa XIII

 28.              

Ngô Ngọc Thủy:

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội LĐLĐ Hà Nội.

 29.              

Trần Văn Thực:

Uỷ viên thường vụ Thành ủy Hà Nội

 30.              

Nguyễn Đắc Trịnh:

Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô

 31.              

Phạm Văn Trụ:

Chánh Văn phòng LĐLĐ Hà Nội

 32.              

Ngô Văn Tuyến:

Phó Ban Chính sách kinh tế xã hội LĐLĐ Hà Nội

 33.              

Trần Huy Vỵ:

Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ CĐ Hà Nội

        II. Khối LĐLĐ quận, huyện, thị xã:

 34.              

Nguyễn Khương Anh:

Chủ tịch LĐLĐ quận Đống Đa

 35.              

Nguyễn Công Âu:

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai

 36.              

Nguyễn Văn Canh:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Quốc Oai

 37.              

Phạm Văn Dàng:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên

 38.              

Nguyễn Hữu Đường:

Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông

 39.              

Dương Thị Vân Hải:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm

 40.              

Nguyễn Công Hòa:

Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân

 41.              

Đỗ Hữu Hùng:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức

 42.              

Lê Thanh Hùng:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh

 43.              

Đặng Văn Hựu:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì

 44.              

Nguyễn Duy Lộc:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ

 45.              

Nguyễn Xuân Lưu:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức

 46.              

Triệu Phương Mai:

Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ

 47.              

Ngô Văn Minh:

Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình

 48.              

Ngô Văn Minh:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn

 49.              

Bùi Đức Thành:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng

 50.              

Đặng Trung Thành:

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên

 51.              

Nguyễn Bá Thành:

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ

 52.              

Đào Ngọc Triệu:

Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng

 53.              

Phùng Khắc Tuấn:

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

 54.              

Phạm Bá Vĩnh:

Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy

        III. Khối CĐ ngành, CĐ Tổng Công ty và CĐ cấp trên cơ sở:

 55.              

Đào Lan Anh:

Chủ tịch CĐ ngành GTVT Hà Nội

 56.              

Trần Hòa Bình:

Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

 57.              

Nguyễn Viết Cẩn:

Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Nội

 58.              

Nguyễn Thị Hóa:

Chủ tịch CĐ Các khu CN & CX Hà Nội

 59.              

Đặng Huy Thọ:

Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng Hà Nội

 60.              

Trịnh Huy Toàn:

Chủ tịch CĐ ngành Y tế Hà Nội

 61.              

Bùi Thị Tơ:

Chủ tịch CĐ ngành Nông nghiệp & PTNT Hà Nội

        IV. Khối CĐCS:

 62.              

Từ Ngọc Đoàn:

Chủ tịch CĐ Công ty cổ phần Thương mại Thường Tín

 63.              

Nguyễn Thị Huệ:

Chủ tịch CĐ Trường Đại học Lao động Xã hội

 64.              

Lê Anh Tuấn:

Công nhân phân xưởng Đột dập Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long

        V. Khối sở, ban, ngành thành phố:

 65.              

Nguyễn Thị Bài:

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội

 66.              

Phùng Thị Hồng Hà:

Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội

 67.              

Nguyễn Thị Phương Mai:

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội

 68.              

Đỗ Thị Xuân Phương:

Phó giám đốc Sở Lao động TBXH Hà NộiTin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: