Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn TP Hà Nội khóa XII (1998-2003)

Ngày đăng: 30/12/2012 | 15:45:55

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHÓA XII (NHIỆM KỲ 1998 – 2003) 

Được tổ chức từ 16 đến 18 tháng 6 năm 1998, tại Hà Nội, có 398 đại biểu tham dự.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là: “Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH, xây dựng Thủ đô giầu đẹp văn minh”. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa XI (nhiệm kỳ 1993 – 1998) gồm 45 đồng chí, Ban thường vụ 15 đồng chí:

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA XII (NHIỆM KỲ 1998 - 2003) 

TT

Họ tên

Chức danh

1

Trần Quang Giao

UVĐCT TLĐLĐ VN, UVTVTU, chủ tịch

2

Nguyễn Thế Phúc

Phó chủ tịch

3

Phạm Thị Bình

Phó chủ tịch

4

Nguyễn Cương Thường

UVTV

5

Trương Văn Bản

UVTV

6

Ngô Văn Tuế

UVTV

7

Nguyễn Văn Thuộc

UVTV

8

Nguyễn Thành Văn

UVTV

9

Lê Thanh Đà

UVTV

10

Vũ Tiến Sửu

UVTV

11

Trần Hữu Đô

UVTV

12

Vũ Thị Duyên

UVTV

13

Phạm Chí Hiếu

UVTV

14

Nguyễn Tùng Lâm

UVTV

15

Phùng Văn Lự

UVTV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA XII (NHIỆM KỲ 1998 - 2003) 

*. Ngày 4/7/1998, Tổng LĐLĐ Việt Nam ra Quyết định số 1.015/QĐ-TLĐ công nhận BCH LĐLĐ Hà Nội khóa XII gồm 45 đồng chí: 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 1.  

Trần Quang Giao

UVĐCT TLĐLĐ VN, UVTVTU, chủ tịch

 1.  

Nguyễn  Thế Phúc

Phó chủ tịch

 1.  

Phạm Thị Bình

Phó chủ tịch

 1.  

Lê Thanh Đà

UVTV

 1.  

Ngô Văn  Tuế

UVTV

 1.  

 Nguyễn Cương Thường

UVTV

 1.  

Nguyễn Thành  Văn

UVTV

 1.  

Nguyễn Tùng Lâm

UVTV

 1.  

Nguyễn  Văn Thuộc

UVTV

 1.  

Phạm  Chí Hiếu

UVTV

 1.  

Phùng  Văn Lự

UVTV

 1.  

Trương Văn  Bản

UVTV

 1.  

Trần Hữu Đô

UVTV

 1.  

Vũ Thị Duyên

UVTV

 1.  

Vũ Tiến Sửu

UVTV

 1.  

Đào Văn Nhân

UVBCH

 1.  

Nguyễn Thị Loan

UVBCH

 1.  

Phạm Thị Minh

UVBCH

 1.  

Trịnh  Huy Lãng

UVBCH

 1.  

Vũ Ngọc Triển

UVBCH

 1.  

Lê Thái Chủ

UVBCH

 1.  

Ngô Văn Tuyến

UVBCH

 1.  

Nguyễn Đình Châu

UVBCH

 1.  

Nguyễn Tất Tuấn

UVBCH

 1.  

Phạm Quách Mậu

UVBCH

 1.  

Trần Hữu Cương

UVBCH

 1.  

Trần Huy Vỵ

UVBCH

 1.  

Triệu Quang Đãi

UVBCH

 1.  

Vũ Đức Tiện

UVBCH

 1.  

Khương Văn Nga

UVBCH

 1.  

Nguyễn Đức Bình

UVBCH

 1.  

Nguyễn T Thanh Hương

UVBCH

 1.  

Phạm Quang Thịnh

UVBCH

 1.  

Đào Văn Giáp

UVBCH

 1.  

Đinh Thị Quy

UVBCH

 1.  

Hoàng Hồ

UVBCH

 1.  

Hoàng Mạnh  Hiển

UVBCH

Lê Hồng  Sơn

UVBCH

Lê Quốc Bảo

UVBCH

Ngô Ngọc Thủy

UVBCH

Nguyễn Thị Lừng

UVBCH

Nguyễn Thị Mai

UVBCH

Phạm Đông

UVBCH

Vương Thị Ngọc

UVBCH

Vũ Tuyết Mai

UVBCH

 

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: