Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn TP Hà Nội khóa XI (1993-1998)

Ngày đăng: 30/12/2012 | 15:42:05

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHÓA XI (NHIỆM KỲ 1993 – 1998) 

Được tổ chức vào 2 ngày 30,31/7/1993 tại Hà Nội, có 398 đại biểu tham dự.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là: “Vì Thủ đô giầu đẹp, hiện đại, văn minh, tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân giỏi nghề, vững vàng về chính trị tư tưởng, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, góp phần vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa XI (nhiệm kỳ 1993 – 1998) gồm 45 đồng chí, Ban thường vụ 15 đồng chí:

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA XI (NHIỆM KỲ 1993 - 1998) 

TT

Họ tên

Chức danh

1

Trần Quang Giao

UVĐCT TLĐLĐ VN, UVTVTU, chủ tịch

2

Bùi Thị Thìn

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Thế Phúc

Phó chủ tịch

4

Trịnh Huy Lãng

UVTV

5

Trần Là

UVTV

6

Ngô Văn Tuế

UVTV

7

Trịnh Thị Toan

UVTV

8

Nguyễn Tùng Lâm

UVTV

9

Phùng Văn Lự

UVTV

10

Khương Văn Nga

UVTV

11

Nguyễn Cương Thường

UVTV

12

Nguyễn Thành Văn

UVTV

13

Lê Thanh Đà

UVTV

14

Trương Văn Bản

UVTV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA XI (NHIỆM KỲ 1993 - 1998) 

*. Ngày 30/8/1993, Tổng LĐLĐ Việt Nam ra Quyết định số 1129/QĐ-TLĐ công nhận BCH LĐLĐ Hà Nội khóa XI gồm 45 đồng chí: 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 1.  

Trần Quang Giao

UVBTK TCĐVN, TUV, chủ tịch

 1.  

Nguyễn  Thế Phúc

Phó chủ tịch

 1.  

Bùi Thị Thìn

Phó chủ tịch

 1.  

Trương Văn Bản

UVTV

 1.  

Trần Là

UVTV

 1.  

Trịnh  Huy Lãng

UVTV

 1.  

Ngô Văn Tuế

UVTV

 1.  

Trịnh  Thị Toan

UVTV

 1.  

Khương Văn Nga

UVTV

 1.  

Nguyễn Tùng  Lâm

UVTV

 1.  

Phùng  Văn Lự

UVTV

 1.  

Nguyễn Cương Thường

UVTV

 1.  

Nguyễn Thành  Văn

UVTV

 1.  

Lê Thanh Đà

UVTV

 1.  

Đào Văn Giáp

UVBCH

 1.  

Đỗ Thị Bích Ngọc

UVBCH

 1.  

Đỗ Thị Kim Dung

UVBCH

 1.  

Bùi Huy Hiếu

UVBCH

 1.  

Dương Vĩnh Lợi

UVBCH

 1.  

Dương Xuân Sinh

UVBCH

 1.  

Hoàng  Hồ

UVBCH

 1.  

Hoàng  Mạnh Hiển

UVBCH

 1.  

Hy Minh Đức

UVBCH

 1.  

Mai Thanh Ky

UVBCH

 1.  

Ngô Thị Phương Khanh

UVBCH

 1.  

Nguyễn Lân Dũng

UVBCH

 1.  

Nguyễn T. Lan Anh

UVBCH

 1.  

Nguyễn Thị Hằng

UVBCH

 1.  

Nguyễn T. Hồng Bẩm

UVBCH

 1.  

Nguyễn Thị Hoàng

UVBCH

 1.  

Nguyễn Thị Mai

UVBCH

 1.  

Nguyễn Văn Hải

UVBCH

 1.  

Nguyễn Xuân Lay

UVBCH

 1.  

Phạm Đông

UVBCH

 1.  

Phạm Chí Hiếu

UVBCH

 1.  

Phạm Thị Bình

UVBCH

 1.  

Phạm Thu Hương

UVBCH

Trần Hữu Đô

UVBCH

Trần T. Phương Hoa

UVBCH

Trần  Tiến Thuật

UVBCH

Vương Đình Tưởng

UVBCH

Vương Thị Ngọc

UVBCH

Trần Thị Chương Đài

UVBCH

Lê Quang Duệ

UVBCH

Nguyễn Thị Huệ

UVBCH

 

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: