Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn TP Hà Nội khóa VIII (1981-1983)

Ngày đăng: 30/12/2012 | 15:27:32

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHÓA VIII (1981 - 1983) 

Được tổ chức từ 28 đến 29 tháng 8 năm 1981, tại Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là: “khắc phục mọi thiếu sót, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch từng năm, tạo điều kiện cho nền kinh tế chuyển biến tót hơn, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (1981 – 1985). Thực hiện có kết quả các chính sách mới về kinh tế, khoa học kỹ thuật; vận dụng tốt các chính sách đòn bẩy kinh tế, kết hợp thực hiện đúng đắn 3 lợi ích, tạo sự phân phối công bằng, hợp lý hơn, góp phần ổn định và cải thiện từng bước đời sống của CNVCLĐ”. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa VIII (nhiệm kỳ 1981-1983) gồm 52 đồng chí; Ban thường vụ 15 đồng chí:

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 1981 – 1983)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1                

Phạm Lợi

Th­ư ký

2                

Bùi Văn Quý (Lê Tư)

Phó thư ký

3                

Phạm Đình Tác

Phó Th­ư ký

4                

Phạm Ngọc Định

UVTV

5                

Trần Tống Giang

UVTV

6                

Đỗ Văn Hiệu

UVTV

7                

Trình Trọng Thành

UVTV

8                

Lê Thị Sáu

UVTV

9                

Trần Hứa

UVTV

10             

Nguyễn Văn Chấp

UVTV

11             

Bùi Văn Đĩnh

UVTV

12             

Phan Văn Hồng

UVTV

13             

Lê Thị Ngọc

UVTV

14             

Trần Đình Chân

UVTV

15             

Phạm Thị Minh Nguyệt

UVTV

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA VIII (NHIỆM KỲ 1981 – 1983)

* Ngày 7/10/1981 Tổng công đoàn Việt Nam ra quyết định 805 công nhận BCH LHCĐ Hà Nội có 51 đ/c:

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Lợi

UVTVTU, Th­ư ký

2

Lê T­ư

Phó Thư­ ký Thừơng trực

3

Phạm Đình Tác

Phó Th­ư ký

4

Phạm Ngọc Định

UVTV

5

Trần Tống Giang

UVTV

6

Đỗ Văn Hiệu

UVTV

7

Trình Trọng Thành

UVTV

8

Lê Thị Sáu

UVTV

9

Trần Hứa

UVTV

10

Nguyễn Văn Chấp

UVTV

11

Bùi Văn Đĩnh

UVTV

12

Phan Văn Hồng

UVTV

13

Lê Thị Ngọc

UVTV

14

Trần Đình Chân

UVTV

15

Phạm Thị Minh Nguyệt

UVTV

16

Nguyễn Ngọc Uyển

UVBCH

17

Nguyễn Kế Yết

UVBCH

18

Nguyễn T. Minh Phượng

UVBCH

19

Nguyễn Hồng Quân

UVBCH

20

Phan Văn Hùng

UVBCH

21

Lê Quý Đôn

UVBCH

22

Bùi Thị Liên

UVBCH

23

Phạm Đệ

UVBCH

24

Nguyễn Thị Hồng Hoa

UVBCH

25

Phạm Hồng Quảng

UVBCH

26

Nguyện Thị Chi Lan

UVBCH

27

Bùi Quốc Quang

UVBCH

28

Đặng Thị Thanh Trà

UVBCH

29

Thái Xuân Ân

UVBCH

30

Trần Thanh Dậu

UVBCH

31

Lê Hữu Duyên

UVBCH

32

Lê Thị Đới

UVBCH

33

Huỳnh Văn Kỳ

UVBCH

34

Đỗ Sơn

UVBCH

35

Nguyễn Tôn Tạo

UVBCH

36

Nguyễn Trọng Tân

UVBCH

37

Nguyễn Thị Lan Anh

UVBCH

38

Tr­ương Thị Kim Dung

UVBCH

39

Nguyễn Thị Hư­ơng

UVBCH

40

Đặng Thị Lan Hoa

UVBCH

41

Bùi Văn Kính

UVBCH

42

D­ương Văn Kha

UVBCH

43

Phạm Văn Khuê

UVBCH

44

Hạ Bá Khiêm

UVBCH

45

Lê T. Hồng Nhung

UVBCH

46

Nguyễn Thị Nọng

UVBCH

47

Trần Thị Phúc*

UVBCH

48

Trần Văn Thanh

UVBCH

49

Vũ Văn Thông

UVBCH

50

Nguyễn Văn Trọng

UVBCH

51

Nguyễn Thị Yên

UVBCH

* Đ/c Trần Thị Phúc tham gia từ năm 1981.

 

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: