Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn TP Hà Nội khóa VII (1978-1981)

Ngày đăng: 30/12/2012 | 15:26:05

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHÓA VII (1978 - 1981) 

Được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 4 năm 1978, tại Hà Nội, có 502 đại biểu tham dự.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là: “ Vận động CNVCLĐ tập trung giải quyết những khó khăn về vật tư, nguyên liệu để duy trì và giữ vững sản xuất; xây dựng các phương án kết hợp 3 lợi ích, vận dụng các hình thức tiền lương, tiền thưởng để tìm chọn phương hướng, biện pháp thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống người lao động. Xây dựng cách đồng công – nông thực nghiệm, phong trào thi đua với cụm thủy nông Cầu Giẽ. Triển khai sớm việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt những chính sách mới về kinh tế của Đảng, Chính phủ về mở rộng quyền chủ động sản xuất – kinh doanh, quyền tự chủ về tài chính, mở rộng việc thực hiện các chính sách đòn bẩy kinh tế, khuyến khích người lao động hăng hái sản xuất”. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa VII (nhiệm kỳ 1978 – 1981) gồm 51 đồng chí, Ban thường vụ 12 đồng chí:

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA VII (NHIỆM KỲ 1978 - 1981) 

TT

Họ tên

Chức danh

1

Trần Anh Liên

Thư ký

2

Nguyễn Thị Nhung

Phó thư ký

3

Mai Văn Bảy

Phó thư ký

4

Bùi Văn Quy (Lê Tư)

UVTV

5

Phan Văn Tửu

UVTV

6

Phạm Đình Tác

UVTV

7

Lưu Minh Trị

UVTV

8

Bùi Văn Đỉnh

UVTV

9

Bùi Mạnh Trung

UVTV

10

Lê Thị Ngọc

UVTV

11

Đỗ Đình Giao

UVTV

12

Phạm Hiệu

UVTV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA VI (NHIỆM KỲ 1978 - 1981)
* Ngày 15/5/1978, Tổng Công đoàn Việ Nam ra quyết nghị số 03/QĐ công nhận BCH Liên hiệp

 CĐ Hà Nội gồm 51 đồng chí:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 1.  

Trần Anh Liên

UVBTK TCĐVN, UVTVTU, Thư ký

 1.  

Mai Văn Bẩy

Phó Thư ký

 1.  

Nguyễn Thị Nhung

Phó Thư ký

 1.  

Phạm Văn Hiệu

UVTV, CVP

 1.  

Bùi Văn Đính

UVTV

 1.  

Phạm Đình Tác

UVTV

 1.  

Lưu Minh Trị

UVTV

 1.  

Bùi Mạnh Trung

UVTV

 1.  

Đỗ Đình Giao

UVTV

 1.  

Phan Văn Tửu

UVTV

 1.  

Lê Tư (Bùi Văn Quý)

UVTV

 1.  

Lê Thị Ngọc

UVTV

 1.  

Lê Thị Sáu

UVBCH

 1.  

Phan Văn Hùng

UVBCH

 1.  

Trần Tống Giang

UVBCH

 1.  

Đào Văn Bầu

UVBCH

 1.  

Đỗ Quốc Dương

UVBCH

 1.  

Biên  Thị Mỹ

UVBCH

 1.  

Hà Thị Chắt

UVBCH

 1.  

Lê Ngọc Hòa

UVBCH

 1.  

Đỗ Hiệu

UVBCH

 1.  

Hạ Bá Kiêm

UVBCH

 1.  

Hoàng Đình Thịnh

UVBCH

 1.  

Hoàng  Thị Hòa

UVBCH

 1.  

Huỳnh Văn Kỳ

UVBCH

 1.  

Lương Ngọc Giao

UVBCH

 1.  

Lê Thị Giới

UVBCH

 1.  

Lê Thị Bích  Hòa

UVBCH

 1.  

Lê Thị Hiền

UVBCH

 1.  

Lê Thị Nghĩa

UVBCH

 1.  

Lê Thị Phương Ngọc

UVBCH

 1.  

Lưu Thị Diễm

UVBCH

 1.  

Nghiêm Thế Hoàn

UVBCH

 1.  

Nguyễn An Lương

UVBCH

 1.  

Nguyễn Doãn Quý

UVBCH

 1.  

Nguyễn Hữu Cương

UVBCH

 1.  

Nguyễn Khắc Anh

UVBCH

Nguyễn Thị Điệp

UVBCH

Nguyễn Thị Thân

UVBCH

Nguyễn Thị Thịnh

UVBCH

Nguyễn Thị Tiến

UVBCH

Nguyễn Thị Yên

UVBCH

Nguyễn Chấp

UVBCH

Nguyễn Văn Mười

UVBCH

Nguyễn Văn Sơn

UVBCH

Trần Là

UVBCH

Trần Văn Thanh

UVBCH

Trần Hứa

UVBCH

Trần Văn Ngật

UVBCH

 

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: