Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn TP Hà Nội khóa VI (1074-1978)

Ngày đăng: 30/12/2012 | 15:12:40

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHÓA VI (1974 - 1978) 

Được tổ chức từ 23 đến 24 tháng 4 năm 1974, tại Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là: “Đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, hòa nhập với đồng bào miền Nam vươn tới thắng lợi cuối cùng. Tỏ rõ bản lĩnh của người thợ Thủ đô, thi đua phát huy sáng kiến khắc phục khó khăn, phát triển sôi nổi và rộng khắp trong phong trào thi đua lao động sản xuất giành “3 điểm cao”. Phát động, tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất và tiến quân vào khoa học kỹ thuật với khí thế cách mạng sôi nổi và tinh thần hăng hái như đánh giặc cứu nước. Thực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho sản xuất, tất cả để xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 1974 – 1978) gồm 37 đồng chí, Ban thường vụ 9 đồng chí:

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA VI (NHIỆM KỲ 1974 - 1978) 

TT

Họ tên

Chức danh

1

Nguyễn Trung Mai

Thư ký

2

Trần Anh Liên

Thư ký

3

Nguyễn Văn Bút

Phó thư ký

4

Vũ Quốc Thái

Phó thư ký

5

Đỗ Đăng Long

UVTV

6

Bùi Mạnh Trung

UVTV

7

Nguyễn Thị Nhung

UVTV

8

Phạm Đình Tác

UVTV

9

Phạm Văn Hiệu

UVTV

10

Phan Văn Tửu

UVTV

11

Bùi Văn Quy (Lê Tư)

UVTV

12

Đào Đình Túc

UVTV

    DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA VI (NHIỆM KỲ 1974 - 1978) 

* Ngày 9/5/1974, Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết nghị số 38/QN công nhận BCH Liên hiệp

 CĐ Hà Nội gồm 37 đồng chí:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 1.  

Nguyễn Trung Mai

UVTVTU, Thư ký

 1.  

Nguyễn Văn Bút

Phó Thư ký

 1.  

Vũ Quốc Thái

Phó Thư ký

 1.  

Đỗ Đăng Long

UVTV, TB Tổ chức

 1.  

Bùi Mạnh Trung

UVTV, TB Thi đua

 1.  

Phạm Văn Hiệu

UVTV, Thư ký

 1.  

Nguyễn Thị Nhung

UVTV, TB Nữ công

 1.  

Lê Tư

UVTV, TB Tuyên giáo

 1.  

Đào Thế Túc

UVBCH, TB CSCĐ

 1.  

Lê Thị Quyên

UVBCH

 1.  

Lê Thị Ngọc Hòa

UVBCH, TB BHXH

 1.  

Phạm Văn Hồng

UVBCH, TB Đời sống

 1.  

Đỗ Hiệu

UVBCH, PB Kiểm tra

 1.  

Nguyễn T. Phúc Hằng

UVBCH, Thư ký

 1.  

Bùi Văn Đĩnh

UVBCH, Thư ký

 1.  

Nguyễn Văn Luân

UVBCH, Thư ký

 1.  

Lê Anh Đằng

UVBCH, Thư ký

 1.  

Phan Văn Tửu

UVTV, Thư ký

 1.  

Nguyễn Chấp

UVBCH, Thư ký

 1.  

Nguyễn Khắc Anh

UVBCH, Thư ký

 1.  

Thái Tư

UVBCH, Thư ký

 1.  

Nguyễn Công Tường

UVBCH

 1.  

Ngô Trọng Sửu

UVBCH

 1.  

Võ Khắc Thành

UVBCH

 1.  

Mai Văn Thận

UVBCH, Thư ký

 1.  

Trương Thanh Toàn

UVBCH, Thư ký

 1.  

Lưu Thị Diễm

UVBCH

 1.  

Lê Thị Loan

UVBCH, Giáo viên

 1.  

Chu Văn Long

UVBCH, Thư ký

 1.  

Biện Thị Mỹ

UVBCH, Công nhân

 1.  

Lương Ngọc Giao

UVBCH, Thư ký

 1.  

Nguyễn Thường Xuân

UVBCH

 1.  

Nguyễn Thị Khoảng

UVBCH, Thư ký

 1.  

Bùi Thị Hồng

UVBCH

 1.  

Nguyễn Thị Thịnh

UVBCH

 1.  

Trần Lệ Thanh

UVBCH

 1.  

Nguyễn Văn Sang

UVBCH

 

* Ngày 10/1/1976 Tổng công đoàn Việt Nam ra quyết nghị số 16 bổ sung 7 đ/c vào BCH LHCĐ Hà Nội:

1-Nguyễn Văn Tín

2- Nguyễn Thị Minh Thuý

3- Trần Là

4- Phạm Đình Tác

5- Huỳnh Thị En

6- Nguyễn Văn Dần

7- Trần Hứa

 

* Ngày 28/5/1976 Tổng công đoàn Việt Nam ra quyết nghị số 313 bổ sung 3 đ/c vào BTV LHCĐ Hà Nội:

1-Trần Anh Liên – Thư ký LHCĐ Hà Nội.

2- Đào Thế Túc – UVTV LHCĐ HN.

3- Phạm Đình Tác – UVTV LHCĐ HN.

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: