Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn TP Hà Nội khóa IX (1983-1988)

Ngày đăng: 30/12/2012 | 15:30:27

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHÓA IX (1983-1988) 
Được tổ chức từ 11 đến 13 tháng 10 năm 1983, tại Hà Nội, có 500 đại biểu tham dự.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là: “Phát động CNVCLĐ khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, khai thác mọi tiềm năm đẩy mạnh phong trào lao động sản xuất, đi đầu trong việc thực hiện 3 cuộc cách mạng, thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế xã hội 1983 – 1985 do Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đề ra. Chủ động tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Mở rộng phong trào quần chúng đi đầu trong cuộc đấu tranh giữa hai con đường CNXH và TBCN. Đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, góp phần lập lại trật tự XHCN trên các mặt, nhất là trên lĩnh vực phân phối lưu thông. Nâng cao cảnh giác cách mạng, chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch. Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ theo tinh thần Nghị quyết của Bộ chính trị, đặc biệt chú ý đến lực lượng công nhân trẻ. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, tính năng động và tính chiến đấu, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh, nhất là công đoàn cơ sở và tổ chức công đoàn, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa IX (nhiệm kỳ 1983 – 1988) gồm 55 đồng chí, Ban thường vụ 17 đồng chí:

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA IX (NHIỆM KỲ 1983 – 1988)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Lợi

Thư ký

2

Bùi Văn Quý (Lê Tư)

Phó thư ký

3

Phạm Đình Tác

Phó thư ký

4

Trần Tống Giang

UVTV

5

Đỗ Văn Hiệu

UVTV

6

Phạm Ngọc Định

UVTV

7

Phan Văn Hùng

UVTV

8

Lê Thị Ngọc

UVTV

9

Nguyễn Thị Minh Phượng

UVTV

10

Nguyễn Kế Yết

UVTV

11

Bùi Văn Đĩnh

UVTV

12

Lê Quý Đôn

UVTV

13

Nguyễn Thị Hồng

UVTV

14

Lê Thị Kim Huyền

UVTV

15

Lê Đình Nhân

UVTV

16

Trịnh Trọng Thành

UVTV

17

Nguyễn Hồng Quân

UVTV

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA IX (NHIỆM KỲ 1983 – 1988)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Phạm Lợi

UVTVTU, Thư ký

2

Lê Tư

Phó thư ký

3

Phạm Đình Tác

Phó thư ký

4

Trần Tống Giang

UVTV

5

Đỗ Văn Hiệu

UVTV

6

Phạm Ngọc Định

UVTV

7

Phan Văn Hùng

UVTV

8

Lê Thị Ngọc

UVTV

9

Nguyễn Thị Minh Phượng

UVTV

10

Nguyễn Kế Yết

UVTV

11

Bùi Văn Đĩnh

UVTV

12

Lê Quý Đôn

UVTV

13

Nguyễn Thị Hồng

UVTV

14

Lê Thị Kim Huyền

UVTV

15

Lê Đình Nhân

UVTV

16

Nguyễn Hồng Quân

UVTV

17

Trình Trọng Thành

UVTV

18

Bùi Thị Liên

UVBCH

19

Trần Hữu Tâm

UVBCH

20

Nguyễn Văn Thọ

UVBCH

21

Nguyễn Ngọc Uyển

UVBCH

22

Nguyễn Huy Đài

UVBCH

23

Bùi Thị Thìn

UVBCH

24

Nguyễn Quốc Bảo

UVBCH

25

Đặng Thế Lục

UVBCH

26

Phạm Hồng Quảng

UVBCH

27

Lưu Văn Ty

UVBCH

28

Ngô Văn Thiệp

UVBCH

29

Trương T. Kim Dung

UVBCH

30

Phạm Chính Ký

UVBCH

31

Nguyễn Thị Chi Lan

UVBCH

32

Nguyễn Tùng Lâm

UVBCH

33

Tạ Văn Mai

UVBCH

34

Bùi Quốc Quang

UVBCH

35

Lâm Hữu Tham

UVBCH

36

Bùi Thị Hiệp

UVBCH

37

Trần Phong Đắc

UVBCH

38

Tạ Hoàng Khải

UVBCH

39

Lương Viên

UVBCH

40

Trần Thị Thanh Dậu

UVBCH

41

Nguyễn Lân Dũng

UVBCH

42

Nguyễn Đình Đạt

UVBCH

43

Phạm Thị Huệ

UVBCH

44

Nguyễn Thế Hùng

UVBCH

45

Lã Hữu Ly

UVBCH

46

Phạm Thị Minh Nguyệt

UVBCH

47

Trần Thị Minh Phúc

UVBCH

48

Đỗ Sơn

UVBCH

49

Nguyễn Thị Bích Thủy

UVBCH

50

Nguyễn Thị Lan Anh

UVBCH

51

Nguyễn Xuân Dũng

UVBCH

52

Phạm Thế Giá

UVBCH

53

Đặng Thị Lan Hoa

UVBCH

54

Trương Văn Thông

UVBCH

55

Nguyễn Hữu Nhận

UVBCH

* Ngày 27/3/1987, Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết định số 292 công nhận bầu bổ sung UVBCH và phó thư ký Liên hiệp CĐ Hà Nội:

            - Đ/c Đỗ Văn Hiệu làm  Phó thư ký Liên hiệp CĐ Hà Nội

            - Đ/c Nguyễn Thị Hồng là UVBCH Liên hiệp CĐ Hà Nội

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: