Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội khóa V (1970-1974)

Ngày đăng: 30/12/2012 | 12:24:57

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHÓA V (1970 - 1974) 

Được tổ chức từ 26 đến 27 tháng 02 năm 1970, tại Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là: “tiếp tục phong trào thi đua lao động sản xuất, đưa sản xuất công nghiệp Thành phố trở lại bình thường, đưa quản lý kinh tế vào nền nếp để góp phần xây dựng miền Bắc XHCN và chi viện cho miền Nam ruột thịt đánh thắng đế quốc Mỹ. Các phong trào thi đua nổi bật là:

+ Vượt định mức giành 3 điểm cao.

+ Phong trào thi đua “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa V (nhiệm kỳ 1970 – 1974) gồm 45 đồng chí, Ban thường vụ 10 đồng chí:

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA V (NHIỆM KỲ 1970 - 1974)

TT

Họ tên

Chức danh

1

Vũ Định

Thư ký

2

Nguyễn Văn Bút

Phó thư ký

3

Vũ Quốc Thái

Phó thư ký

4

Phan Thiện

UVTV

5

Bùi Văn Quý (Lê Tư)

UVTV

6

Nguyễn Tiến Biểu

UVTV

7

Lê Ngọc Hòa

UVTV

8

Trần Kiện

UVTV

9

Đỗ Đăng Long

UVTV

10

Nguyễn Thị Nhung

UVTV

11

Nguyễn Ngọc Châu

UVTV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA V (NHIỆM KỲ 1970 - 1974)

* Ngày 15/4/1970 Tổng công đoàn Việt Nam ra quyết nghị số 351 công nhận BCH LHCĐ HN

có 45 đ/c:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Vũ Định

UVTV TU, Thư ký

2

Nguyễn Văn Bút

Phó Thư ký

3

Phan Thiện

UVTV

4

Nguyễn Tiến Biểu

UVTV

5

Trần Kiện

UVTV

6

Lê Ngọc Hòa

UVTV

7

Lê Tư

UVTV

8

Đỗ Đăng Long

UVTV

9

Nguyễn Ngọc Châu

UVTV

10

Nguyễn Thị Nhung

UVTV

11

Phạm Hiệu

UVBCH

12

Vũ Thuận

UVBCH

13

Ngô Duy Liên

UVBCH

14

Nguyễn T. Kiều Tiên

UVBCH

15

Nguyễn Văn Luân

UVBCH

16

Mai Văn Bẩy

UVBCH

17

Trương Thanh Toàn

UVBCH

18

Phùng Khắc Hoan

UVBCH

19

Lê Đình Hiền

UVBCH

20

Ngô Thị Kim Bảo

UVBCH

21

Nguyễn Mạnh Đạt

UVBCH

22

Nguyễn T. Minh Thanh

UVBCH

23

Nguyễn Thị Khoảng

UVBCH

24

Phan Văn Tửu

UVBCH

25

Đặng Đình Phó

UVBCH

26

Nguyễn Thị Phúc

UVBCH

27

Nguyễn Hoàng Thoan

UVBCH

28

Nguyễn Thị Thân

UVBCH

29

Lưu Thị Lạng

UVBCH

30

Thái Tư

UVBCH

31

Tô Thanh Hương

UVBCH

32

Trương Thị Hòa

UVBCH

33

Trương Quốc Hoa

UVBCH

34

Vũ Khắc Thành

UVBCH

35

Đặng Ngọc Châu

UVBCH

36

Đoàn Thế Chất

UVBCH

37

Bùi Văn Đĩnh

UVBCH

38

Lê Năng Khoái

UVBCH

39

Nguyễn Đức Thịnh

UVBCH

40

Nguyễn Khắc Anh

UVBCH

41

Nguyễn Thị Phúc Hằng

UVBCH

42

Nguyễn Văn Thanh

UVBCH

43

Trần Đức

UVBCH

44

 Lê Thị Quyên

UVBCH

45  

 Lê Anh Đằng

UVBCH

 

- Ngày 4/10/1971 Tổng công đoàn Việt Nam ra quyết nghị 275 công nhận đ/c Vũ Quốc Thái là phó thư ký LHCĐ Hà Nội.

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: