Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội khóa III (1964-1967)

Ngày đăng: 30/12/2012 | 11:16:47

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHOÁ III (1964 - 1967) 

Được tổ chức từ 13 đến 16 tháng 5 năm 1964, tại Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là: “tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tổ chức nâng cao năng lực hoạt động của công đoàn, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch 2 năm 1964 – 1965 và kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa III (nhiệm kỳ 1964 – 1967) gồm 37 đồng chí, Ban thường vụ 11 đồng chí:

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA III (NHIỆM KỲ 1964 - 1967)

 TT

Họ tên

Chức danh

1

Trần Anh Liên

Thư ký

2

Lê Văn Lan

Phó thư ký

3

Vũ Định

Phó thư ký

4

Nguyễn Văn Quảng

UVTV

5

Huỳnh Bá Cang

UVTV

6

Trần Văn Ngật

UVTV

7

Trần Kiện

UVTV

8

Lê Thị Ngọc Hòa

UVTV

9

Bùi Văn Khâm

UVTV

10

Phan Thuần

UVTV

11

Vũ Quốc Thái

UVTV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA III (NHIỆM KỲ 1964 – 1967)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Anh Liên

Thư ký

2

Lê Văn Lan

Phó thư ký

3

Vũ Định

Bsung Phó Thư ký

4

Nguyễn Văn Quảng

UVTV

5

Huỳnh Bá Cang

UVTV

6

Trần Văn Ngật

UVTV

7

Trận Kiện

UVTV

8

Lê Thị Ngọc Hòa

UVTV

9

Bùi Văn Khâm

UVTV

10

Vũ Quốc Thái

UVTV

11

Phan Thuần

UVTV

12

Vũ Ngọc

UV BCH

13

Đỗ Đăng Long

UVBCH

14

Nguyễn Tiến Biểu

UV BCH

15

Nguyễn Huệ

UV BCH

16

An Văn Thọ

UV BCH

17

Phan Thiệu

UV BCH

18

Hoàng Nguyên

UV BCH

19

Tuấn Mã

UV BCH

20

Nguyễn Tư Cát

UV BCH

21

Nguyễn Thị Nhung

UV BCH

22

Vũ Thuận

UV BCH

23

Hoàng Trọng Ngân

UV BCH

24

Phạm Văn Thể

UV BCH

25

Đặng Đình Phó

UV BCH

26

Nguyễn Văn Bút

UV BCH

27

Đặng Thanh Thảo

UV BCH

28

Nguyễn Văn Thái

UV BCH

29

Trần Hải

UV BCH

30

Trương Thanh Toàn

UV BCH

31

Phạm Quang Tiếu

UV BCH

32

Nguyễn Thị Phán

UV BCH

33

Phan Duy Bình

UV BCH

34

Nguyễn Thị Thế Trâm

UV BCH

35

Nguyễn Phú Lộc

UV BCH

36

Đỗ Ngọc Bích

UV BCH

37

Lê Anh Đằng

UV BCH

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: