Giới thiệu - Ảnh chạy 2gt2

Trang chủ > Giới thiệu > Lịch sử tổ chức

Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội khóa II (1961-1964)

Ngày đăng: 26/12/2012 | 15:45:45

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TP HÀ NỘI KHÓA II (1961 – 1964)
Được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12 năm 1961, tại Hà Nội, có 550 đại biểu tham dự.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với nhiệm vụ trọng tâm là: “tập trung phấn đấu, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tham gia quản lý kinh tế, quản lý sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua tiên tiến, phấn đấu trở thành tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa, hoàn thành vượt mức và trước thời hạn nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước năm 1962 và kế hoạch 5 năm lần thứ Nhất”. Đại hội bầu Ban chấp hành khóa II (nhiệm kỳ 1961 – 1964) gồm 55 đồng chí, Ban thường vụ 15 đồng chí:

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA II (NHIỆM KỲ 1961 - 1964)

 TT

Họ tên

Chức danh

1             

Trần Anh Liên

Thư ký

2             

Lê Văn Tụy

Phó thư ký

3             

Lê Văn Lan

Phó thư ký

4             

Nguyễn Văn Quảng

UVTV

5             

Phan Thuần

UVTV

6             

Lê Thị Ngọc Hòa

UVTV

7             

Bùi Văn Khâm

UVTV

8             

Trần Kiện

UVTV

9             

Đỗ Mạnh Trần (Trấn Nam)

UVTV

10         

Hứa Văn Minh

UVTV

11         

Nguyễn Văn Bút

UVTV

12         

Đặng Đình Phó

UVTV

13         

Trần Văn Thích

UVTV

14         

Nguyễn Văn Đệ

UVTV

15         

Trần Có

UVTV

16         

Hoàng Sỹ Thục

UVTV

17         

Hoàng Bá Cang

UVTV

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HÀ NỘI KHÓA II (NHIỆM KỲ 1961 – 1964)

* Ngày 9/12/1961, Tổng Công đoàn Việt Nam ra quyết nghị số 382/NQ công nhận Ban chấp hành Liên hiệp CĐ Hà Nội gồm 55 đồng chí:

 TT

Họ tên

Chức danh

1

Trần Anh Liên

Phó BT Thành uỷ, Chánh thư ký

2

Lê Văn Tụy

Phó thư ký

3

Lê Văn Lan

Phó thư ký

4

Nguyễn Quảng

UVTV

5

Phan Thuần

UVTV

6

Trần Nam

UVTV

7

Bùi Văn Khâm

UVTV

8

Trần Kiên

UVTV

9

Lê Thị Ngọc Hòa

UVTV

10

Hứa Văn Minh

UVTV

11

Nguyễn Văn Bút

UVTV

12

Đặng Đình Phó

UVTV

13

Trần Văn Thích

UVTV

14

Nguyễn Văn Đê

UVTV

15

Trần Có

UVTV

16

Trần Văn Ngật

UVBCH

17

Vũ Thuần

UVBCH

18

Đỗ Văn Cổn

UVBCH

18         

Nguyễn Đình Bách

UVBCH

19         

Nguyễn Phú Lộc

UVBCH

20         

Phạm Lợi

UVBCH

21         

Đỗ Hữu Mùi

UVBCH

22         

Nguyễn Văn Tồng

UVBCH

23         

Tạ Đăng Siêu

UVBCH

24         

Phạm Văn Huân

UVBCH

25         

Nguyễn Công Hương

UVBCH

26         

Hồ Tiếp

UVBCH

27         

Lê Thị Đức An

UVBCH

28         

Nguyễn Văn Ninh

UVBCH

29         

Đăng Quốc

UVBCH

30         

Nguyễn Tiến Xương

UVBCH

31         

Lê Đức Kiên

UVBCH

32         

Lê Thị Thanh Tiếp

UVBCH

33         

Hoàng Thị Thi

UVBCH

34         

Đinh Thị Lanh

UVBCH

35         

Trần Hai

UVBCH

36         

Đinh Văn Chu

UVBCH

37         

Hoàng Nguyên

UVBCH

38         

Nguyễn Thị Phan

UVBCH

39         

An Văn Thọ

UVBCH

40         

Phan Thị Hoàng Anh

UVBCH

41         

Hồ Văn Tam

UVBCH

42         

Phan Thiên

UVBCH

43         

Ngô Như Hoa

UVBCH

44         

Phạm Thị Hoan

UVBCH

45         

Nguyễn Văn Liêu

UVBCH

46         

Nguyễn Văn Thiện

UVBCH

47         

Nguyễn Thị Thúy Nhâm

UVBCH

48         

Chu Thị Hoa

UVBCH

49         

Trần Chi

UVBCH dự khuyết

50         

Nguyễn Huê

UVBCH dự khuyết

51         

Vũ Ngọc

UVBCH dự khuyết

52         

Nguyễn Thị Thanh Thảo

UVBCH dự khuyết

53         

Nguyễn Văn Thái

UVBCH dự khuyết

54         

Phan Nghiêm

UVBCH dự khuyết

- Ngày 21/9/1963 Tổng LĐLĐ VN quyết nghị 521 bổ sung 5 đ/c vào BCH LHCĐ HN:

1- Huỳnh Bá Cang- UVTV LHCĐ HN.

2- Hoàng Sỹ Thục- UVTV LHCĐ HN.

3- Vũ Tố Tân - UVBCH LHCĐ HN.

4- Phạm Tấn Hưng – UVBCH LHCĐ HN.

5- Đặng Minh Trứ – UV BCHLH CĐ HN.

 

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: