LĐLĐ Thành phố trao quyết định phân công công tác 21 công chức mới
Các ban, các đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố Hà Nội: Tích cực....
Cụm thi đua số 8 LĐLĐ Thành phố: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
UBND và LĐLĐ Thành phố: Tăng cường phối hợp bảo vệ quyền lợi người lao....
Khảo sát Cụm thi đua số 4: Đoàn kết, nỗ lực cùng phát triển
  
  

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ