Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng năm 2020
Chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện về CĐ Viên chức Thành....
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố Hà Nội
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với Liên đoàn Lao động....
LĐLĐ thành phố Hà Nội triển khai tập huấn về Điều lệ Công đoàn Việt....

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ