Giới thiệu - Ảnh chạy 2Hướng dẫn nghiệp vụ 2Liên hệ 2Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13gt2gt 3

  • Bộ Luật Lao Động
  • Luật Công Đoàn

Trang chủ > Chúng tôi là cán bộ công đoàn

Quận Bắc Từ Liêm: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử

Ngày đăng: 06/04/2016 | 09:22:03

UBND quận Bắc Từ Liêm đã thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC), tham mưu cho Quận ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử và thành lập Ban chỉ đạo. UBBC quận xây dựng kế hoạch, lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, ngay sau khi thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, UBND quận Bắc Từ Liêm đã thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC), tham mưu cho Quận ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử và thành lập Ban chỉ đạo.

UBBC quận xây dựng kế hoạch, lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo, thành viên UBBC quận; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, phường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử và đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt cuộc bầu cử.

Quận đã thành lập 4 tiểu ban phục vụ công tác bầu cử: Tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; Tiểu ban chỉ đạo đảm bản an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử; Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử; Tiểu ban cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, quận đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố về thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban chỉ đạo, UBBC, Trưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các phường, UBBC các phường.

Các phường đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử, đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt cuộc bầu cử, phân công thành viên Ban chỉ đạo, thành viên UBBC phường phụ trách các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tổ chức  các hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bầu cử tới các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban chỉ đạo, UBBC, cán bộ, công chức phường và Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội ở tổ dân phố.

Về công tác tuyên truyền, UBBC quận đã phát 3.400 quyển Luật tổ chức chính quyền địa phường và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới các phòng, ban, đơn vị, UBBC quận, UBBC phường, tổ dân phố. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận đã biên soạn cuốn Hỏi - Đáp về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để in phát tới các hộ gia đình.

Hội Luật gia quận đã  in trên 5.000 tờ gấp tuyên truyền một số quy định  về bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới các hội viên. Ngày 08.3.2016, tiểu ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Kế hoạch tuyên truyền được chia làm 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 07.3.2016 đến ngày 10.5.2016: Nội dung tập trung chủ yếu vào việc xây dựng và thông qua kế hoạch phổ biến các tài liệu về bầu cử; Hướng dẫn các ngành và cở sở về công tác thông tin tuyên truyền; Đợt 2 từ ngày 10.5.2016 -22.5.2016: Nội dung tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử, thể thức bầu cử, giới thiệu tiểu sử các ứng cử viên, nội dung tiếp xúc của cử tri đối với ứng cử viên.

Đợt 3 từ ngày 23.5.2016 -30.6.2016: Nội dung tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền về thành công cuộc bầu cử, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, tọa đàm các đại biểu trúng cử.

Các phường đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về Luật Bầu cử theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật quận đến các đối tượng là trưởng các ban, ngành, đoàn thể, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ở tổ dân phố. Đài truyền thanh các phường thường xuyên tuyên truyền pháp luật về bầu cử, thông tin các hoạt động triển khai công tác bầu cử của phường với thời lượng phát 30 phút/ngày để nhân dân ở địa phương biết.

Theo đánh giá của ông Đỗ Mạnh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm: Các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận và các phường đã chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng thời gian quy định, đúng quy trình như việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng giới thiệu người ứng cử, thực hiện các quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, triển khai thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử.

Công tác tuyên truyền đã được triển khai xuống cơ sở với nhiều hình thức và nội dung thiết thực.

Ngô Hùng
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: