Chi tiết hỏi đáp

Văn bản nào thay thế Thông tư 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31/12/2007?

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nhận được câu hỏi của bạn Phạm Vắn Đại, địa chỉ email: congdoan.noibai@gmail.com với nội dung: “Xin cho biết văn bản nào thay thế Thông tư 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN ngày 31/12/2007”?

Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Ngày 28/5/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 87/2007/NĐ-CP về Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty Cổ phần, Công ty TNHH. Ngày 31/12/2007, Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động trong Công ty Cổ phần, Công ty TNHH.

Ngày 19/6/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2013, thay thế Nghị định 87/2007/NĐ-CP.

Ngày 07/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế Nghị định 60/2013/NĐ-CP.

Như vậy, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc hiện nay thực hiện theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP.