Chi tiết hỏi đáp

Lao động nam chỉ được nghỉ 4 ngày khi vợ sinh con, trong khi quy định của công ty là nghỉ 7 ngày? Đúng hay sai?

Câu hỏi: "Tôi là công nhân của 1 công ty. Công ty có quy định vợ sinh thường được nghỉ 7 ngày, nhưng giờ công ty xếp lịch nghỉ chỉ được 4 ngày,  như vậy là đúng hay sai ạ?”

Câu hỏi của bạn chúng tôi trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 34  Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con:

“2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc”.

Như vậy, trường hợp Công ty của bạn có quy định vợ sinh thường được nghỉ 7 ngày và được quy định cụ thể trong Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động thì phải thực hiện theo các cam kết nêu trên.