Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 70/KH-LĐLĐ Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội quý I năm 202027/12/2019Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội quý I năm 2020
Số: 397/TB-LĐLĐ Thông báo Lịch duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình công tác năm 2020...10/12/2019Thông báo Lịch duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và chương trình công tác năm 2020...
Tài liệu họp Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ngày 11/12/2019 (mới nhất)09/12/2019Tài liệu họp Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố ngày 11/12/2019
Số: 631/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 (kèm biểu mẫu)07/11/2019V/v báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 (kèm biểu mẫu)
Tài liệu họp Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội (khóa XVI) kỳ họp lần thứ tám09/10/2019Tài liệu họp Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội (khóa XVI) kỳ họp lần thứ tám
Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP. Hà Nội khóa XVI kỳ họp lần thứ tám (mở rộng)07/10/2019Tài liệu phục vụ Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ TP. Hà Nội khóa XVI kỳ họp lần thứ tám (mở rộng)
Số: 54/KH-LĐLĐ Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội quý IV năm 201902/10/2019Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội quý IV năm 2019
Số: 48/KH-LĐLĐ Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội Quý III năm 201926/06/2019 Kế hoạch hoạt động của LĐLĐ thành phố Hà Nội Quý III năm 2019
Số: 20/KH-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Hội thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn" năm 201914/06/2019Kế hoạch tổ chức Hội thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn" năm 2019
Số: 287/LĐLĐ V/v báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 201924/05/2019báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
12345678910...