Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 10/HD-LĐLĐ Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 202030/10/2019Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2020
Số: 08/HD-LĐLĐ Hướng dẫn phân phối và chi thưởng phối hợp kiểm tra, truy thu kinh phí, đoàn phí CĐ14/10/2019Hướng dẫn phân phối và chi thưởng phối hợp kiểm tra, truy thu kinh phí, đoàn phí CĐ
Số: 04/HD-LĐLĐ Hướng dẫn chi thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên10/04/2019Hướng dẫn chi thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên
Số: 40/LĐLĐ V/v kinh phí CĐ khu vực SXKD qua 1 tài khoản23/01/2018V/v kinh phí CĐ khu vực SXKD qua 1 tài khoản
Số: 147/LĐLĐ V/v chuẩn bị Thanh tra tài chính 201820/03/2019V/v chuẩn bị Thanh tra tài chính 2018
Số: 140/LĐLĐ Về việc đôn đốc nộp báo cáo Quyết toán18/03/2019Về việc đôn đốc nộp báo cáo Quyết toán
Số: 60/KH-LĐLĐ-CT Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố và Cục Thuế Hà Nội giai đoạn 2019-202024/11/2018Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố và Cục Thuế Hà Nội giai đoạn 2019-2020
Số: 1990/TLĐ V/v hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản CĐ Việt Nam16/01/2019V/v hướng dẫn hạch toán kế toán thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản CĐ Việt Nam
Số: 697/LĐLĐ V/v khóa sổ thu KPCĐ qua tài khoản Công đoàn Việt Nam tại Ngân hàng Viettinbank17/12/2018V/v khóa sổ thu KPCĐ qua tài khoản Công đoàn Việt Nam tại Ngân hàng Viettinbank
Số : 622/LĐLĐ “V/v Thực hiện khai báo phần mềm thu KPCĐ và Đôn đốc CĐCS mở tài khoản tại Vietinbank”30/11/2018“V/v Thực hiện khai báo phần mềm thu KPCĐ và Đôn đốc CĐCS mở tài khoản tại Vietinbank”
1234567