Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
Số: 606/LĐLĐ Đề nghị khen thưởng, động viên CNLĐ tham gia Hội thi thợ giỏi TP. Hà Nội năm 201923/10/2019Đề nghị khen thưởng, động viên CNLĐ tham gia Hội thi thợ giỏi TP. Hà Nội năm 2019
Số 16-TB/HĐTĐ (về việc tổ chức Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019)02/08/2019Về việc tổ chức Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hà Nội năm 2019
Số: 15-TB/HĐTĐ (Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức Chính trị xã hội TP Hà Nội năm 2019)31/07/2019Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức Chính trị xã hội TP Hà Nội năm 2019
08-TB/HĐTD (về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hà Nội năm 2019)11/07/2019Về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Thành phố Hà Nội năm 2019
Số: 02/KH-LĐLĐ Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 201931/01/2019Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019
Số: 02/Ctr-LĐLĐ Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 201921/01/2019 Chương trình Công tác Tuyên giáo công đoàn năm 2019
Số: 08/TB-LĐLĐ Thông báo V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 nhà mái ấm công đoàn năm 201910/01/2019Thông báo V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 62 nhà mái ấm công đoàn năm 2019
Số: 2195/TLĐ V/v Đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường"16/11/2018Đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường"
Số: 24 - CT/TU Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ...07/11/2018Chỉ thị về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ...
Số: 539/LĐLĐ V/v báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 201812/10/2018V/v báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ năm 2018
123